มณฑลเจียงซีมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3 Nov 2023

มณฑลเจียงซีมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาของมณฑลเจียงซีเท่ากับ 558.15 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 ของ GDP ของมณฑล เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.74

หากมองมูลค่าการลงทุนของแต่ละเมือง จะเห็นว่ามูลค่าเงินลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาของนครหนานชางคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของการลงทุนทั้งหมดของมณฑลเจียงซี โดยในปี 2565 เมืองสามอันดับแรกที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด คือ 1) นครหนานชาง (มีมูลค่าเงินลงทุน 139.17 ร้อยล้านหยวน) 2) เมืองก้านโจว (มีมูลค่าเงินลงทุน 77.81 ร้อยล้านหยวน) และ 3) เมืองอี๋ชุน        (มีมูลค่าเงินลงทุน 60.78 ร้อยล้านหยวน) คิดเป็นร้อยละ 25, 13.9 และ 10.9 นอกจากนี้ ยังมีเมือง  จิ่วเจียงและเมืองซ่างเหราที่มีมูลค่าการลงทุนเกือบ 6 พันล้านหยวน โดยเมืองจิ่วเจียงมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 59.98 ร้อยล้านหยวนและเมืองซ่างเหรามีมูลค่าการลงทุนประมาณ 56.74 ร้อยล้านหยวน

    อุตสาหกรรมหลักที่มีมูลค่าการลงทุนในการวิจัยและการพัฒนามากที่สุดและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีมูลค่าการลงทุน 164.75 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 22.9   และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ที่มีมูลค่าเงินลงทุน 253.84 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.5

มณฑลเจียงซีให้ความสำคัญกับการวิจัยและการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยี VR เทคโนโลยีการผลิต LCD ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของมณฑลเจียงซี อีกทั้งมณฑลเจียงซีเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชั้นนำด้านเทคโนโลยี VR ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น บริษัท Tellhow Sci-Tech และบริษัท CCID Consulting

     แหล่งอ้างอิง  https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2023/10/20/020265449.shtml

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน