มณฑลเจียงซีกำหนดการจัดการคัดแยกขยะครัวเรือนตั้งแต่มีนาคม 2565

5 Sep 2021

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 รัฐบาลเจียงซีประกาศระเบียบการจัดการขยะของมณฑลเจียงซี ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญ เช่น หน่วยงาน/ครัวเรือน/บุคคล มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อลดขยะมูลฝอยและคัดแยกประเภทขยะตามกฎหมาย โดยผู้ผลิตขยะจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะตามที่รัฐบาลระดับอำเภอกำหนด บุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้คัดแยกประเภทขยะตามที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับ 100-500 หยวนต่อครั้ง หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ขนส่งขยะสุ่มเททิ้งขยะ หรือทำให้น้ำขยะรั่วไหลจะถูกปรับ 50,000-500,000 หยวนต่อครั้ง นอกจากนี้ รัฐบาลเจียงซียังมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งอ้างอิง http://www.jx.chinanews.com/news/2021/0802/52848.html

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน