มณฑลฝูเจี้ยนออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรม AI ระยะ 3 ปี (ปี 2566 – 2568)

27 Oct 2023

มณฑลฝูเจี้ยนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยน โดยปัจจุบันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่า GDP ทั้งมณฑล ล่าสุด รัฐบาลฝูเจี้ยนประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรม AI ระยะ 3 ปี (ปี 2566 – 2568) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมณฑลแห่งอุตสาหกรรม AI ที่แข็งแกร่ง ภายในปี 2568 โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ และนิคมอุตสาหกรรม AI ขนาดใหญ่ระดับมณฑลใน 3 เมืองหลัก ได้แก่ นครฝูโจว เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองเฉวียนโจว เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในการวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวศูนย์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมันสมองของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

(2) การส่งเสริมการจัดงาน Digital China Summit[1] ซึ่งเป็นงานนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงเทคโนโลยี AI ที่สำคัญระดับประเทศ โดยล่าสุดภายในงาน Digital China Summit ครั้งที่ 6 ปี 2566 ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้สามารถรับรู้อารมณ์ (AI Emotion-Recognition เวอร์ชั่น 3.0) ของร่างกายมนุษย์ได้ ซึ่งระบบจะแสดงผลค่าความเครียด โดยประเมินจากระดับออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ และดัชนีทางสรีรวิทยาอื่น ๆ ผ่านกล้องความละเอียดสูงระดับ 4K เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายด้าน เช่น การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ งานด้านการปกครองของท้องถิ่น การแพทย์ ระบบการเงินและการประกันภัย รวมถึงธุรกิจความบันเทิง

 (3) การพัฒนาอุตสาหกรรม Green AI โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การวางแผนจัดสรรทรัพยากรโดยคาดการณ์จำนวนประชากรที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งปริมาณการบริโภค เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในพื้นที่ อาทิ การผลิตอาหาร และพลังงานหมุนเวียน โดยมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการผลิตได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดปริมาณขยะและการใช้พลังงานลง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายด้านการเงิน และมาตรการดึงดูดการลงทุน อาทิ การจัดตั้งกองทุนเงินรางวัล 10 ล้านหยวนให้กับนิคมอุตสาหกรรม AI ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโซนนำร่องนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติ

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนา AI เห็นได้จากจำนวนสิทธิบัตรผลงานด้าน AI สูงเป็นอันดับแรกของโลก ขณะที่ฝูเจี้ยน มีการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม AI ในเมืองเศรษฐกิจหลักของมณฑล โดยมีการก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์โดยบริษัท Fujian Electronics and Information Group ซึ่งช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับ 170 องค์กรและสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในจีนและต่างประเทศ ปัจจุบันศูนย์ฯ ดังกล่าวได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง 47 แห่ง เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม AI และฝึกอบรมบุคคลที่มีทักษะมากกว่า 200 คนในสาขาที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8191.htmlhttps://www.investxiamen.org.cn/show/772.html


[1] คณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อนุมัติให้นครฝูโจวเป็นสถานที่จัดงาน Digital China Summit ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งก่อให้เกิดการลงนามในโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมกว่า 2,000 รายการ ในปี 2566 และมีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 1.3 ล้านล้านหยวน

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน