มณฑลฝูเจี้ยนประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 5G ปี 2567

24 May 2024

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 5G ปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้มณฑลฝูเจี้ยนก้าวขึ้นสู่การเป็นมณฑลแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งของจีน และเป็น “บ้านหลังแรก” สำหรับวิสาหกิจดิจิทัลของไต้หวันในการลงทุนที่แผ่นดินใหญ่ โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นการดำเนินโครงการ “5G+เมืองอัจฉริยะ” โครงการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ระดับมณฑล และนิคมอุตสาหกรรมดิจิทัลขนาดใหญ่ระดับมณฑลใน 2 เมืองหลัก ได้แก่ นครฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมิน และตั้งเป้าหมายการสร้างสถานี 5G ใหม่มากกว่า 10,000 แห่ง ภายในปี 2567 เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจในการวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

(2) ด้านการลงทุน โดยเน้นการส่งเสริมการจัดงาน Digital China Summit (ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคมของทุกปี) ให้พัฒนาเป็นงานนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงเทคโนโลยี 5G ที่สำคัญระดับประเทศ โดยตั้งแต่เริ่มจัดงาน Digital China Summit ครั้งที่ 1 ในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการลงนาม  ในโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ภายในงาน Digital China Summit รวมกว่า 500 รายการ และมีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 3 หมื่นล้านหยวน

(3) ด้านนวัตกรรมสีเขียว โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ล้ำสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    ในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงสุด 4 กลุ่ม ได้แก่ พลังงาน การขนส่ง การสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 10 เท่า จากการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตและการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ รถไฟใต้ดินไร้คนขับเทคโนโลยี 5G รถบัสไฟฟ้าไร้คนขับ และการพัฒนานวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินระบบเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5G เพื่อการเกษตรแบบอัจฉริยะ

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ซึ่งไทยสามารถศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 5G ของมณฑลฝูเจี้ยน เพื่อโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีต่อไปได้ แหล่งอ้างอิง https://fjnews.fjsen.com/2024-05/08/content_31638311.htm

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน