ผู้ประกอบการจากฝูเจี้ยนได้รับเลือกเป็นวิสาหกิจต้นแบบด้านการใช้เทคโนโลยี IoT ระดับชาติ

26 Oct 2023

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนประกาศรายชื่อ “วิสาหกิจต้นแบบด้านการใช้เทคโนโลยี IoT ระดับชาติประจำปี 2566” โดยมีวิสาหกิจที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 139 ราย ในจำนวนนี้มีบริษัท 3 รายจากมณฑลฝูเจี้ยน ได้แก่

(1) บริษัท Cec Freundschaft Tech จำกัด ผู้วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะ และการให้บริการด้าน อินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกคือ ระบบตรวจสอบสภาพน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 5G + Industrial IoT เช่น เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบค่า PH และการตรวจสอบสารตกค้างในน้ำก่อนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการแสดงข้อมูลแบบ real-time ปัจจุบัน เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 100

(2) บริษัท Xiamen Road & Bridge Information จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านการให้บริการระบบควบคุมการขนส่งแบบครบวงจร โดยมีเทคโนโลยีควบคุมการคมนาคมครอบคลุมทั้งรถไฟใต้ดิน BRT และรถโดยสารประจำทาง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลจาก Big data AI เทคโนโลยี Machine Learning[1] และเทคโนโลยีระบบสื่อสารเคลื่อนที่ของรถไฟในอนาคต (Future Railway Mobile Communication System – FRMCS) ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านการคมนาคมทางรางของเซี่ยเหมินสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

(3) บริษัท Fujian Lengtz Technology จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Jomoo Group จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีเทคโนโลยีการผลิตสุขภัณฑ์เซรามิกซึ่งเชื่อมต่อระบบ 5G กับระบบการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่การติดตามสถานะการผลิตของเครื่องจักร (Manufacturing Execution System -MES) ระบบควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตภายในโรงงานแบบ Real-time (Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA) จนถึงระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System – WMS) โดยมีการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะและยานยนต์ไร้คนขับ (AGV) สำหรับขนส่งสินค้า จัดเก็บผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกว่าร้อยละ 50 และช่วยประหยัดแรงงานคน รวมทั้งลดการใช้พลังงานเฉลี่ยร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัท Fujian Lengtz Technology จำกัด มีการส่งออกสินค้าไปยังอาเซียน อาทิ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8043.html http://www.fj.chinanews.com.cn/news/2023/2023-08-22/530975.html


[1] Machine Learning เป็นระบบที่สามารถพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองจากการเก็บข้อมูลและรับข้อมูลจากสภาพแวดล้อม

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน