ผลิตภัณฑ์ GI 6 แบรนด์ของเจียงซีติดผลิตภัณฑ์ GI ชั้นนำ 100 อันดับแรกของประเทศ

24 Jun 2024

เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 สมาคมส่งเสริมการสร้างแบรนด์จีน และสมาคมประเมินมูลค่าทรัพย์สินจีนร่วมกันประกาศ “Chinese Brand Value Evaluation Information ปี 2567” โดยเจียงซีมีผลิตภัณฑ์ GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) 6 แบรนด์ติดผลิตภัณฑ์ GI ชั้นนำ 100 อันดับแรกของจีนจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 1,034 รายการ ได้แก่ (1) ส้มสะดือก้านหนาน[1] ของเมืองก้านโจว (2) ส้มหวานของอำเภอหนานเฟิงของเมืองฝู่โจว   (3) ชาหยุนวู่จากภูเขาหลู่ซานในเมืองจิ่วเจียง (4) น้ำมันเมล็ดชาของเมืองก้านโจว (5) ชาเขียวของอำเภออู๋หยวนในเมืองซ่างเหร่า และ (6) ชากูกูเนาของอำเภอซุยชวนในเมืองจี่อัน โดยเฉพาะส้มสะดือก้านหนานติดอันดับ 5 ในรายชื่อการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ GI ชั้นนำ 100 อันดับแรกของจีน ปัจจุบัน ปริมาณการผลิตส้มสะดือก้านหนานในเจียงซีสูงกว่า 1.59 ล้านตันต่อปี มูลค่าการผลิตสูงกว่า 1.95 หมื่นล้านหยวนต่อปี ทำให้ส้มสะดือก้านหนานมีความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจนอย่างต่อเนื่อง

                           ส้มสะดือก้านหนาน

ชาหยุนวู่จากภูเขาหลู่ซาน            

น้ำมันเมล็ดชาในเมืองก้านโจว

ปัจจุบัน รัฐบาลเจียงซีมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรรมชั้นนำในมณฑลเข้าร่วมโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งผลิตภัณฑ์โดดเด่น” เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรรมที่โดดเด่น เร่งการปรับปรุงมาตรฐาน GI ของมณฑล และจัดทำโครงการนำร่องเกี่ยวกับการสนับสนุนวิสาหกิจด้านการเกษตรชั้นนำ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ GI อย่างต่อเนื่อง สร้างความทันสมัยแก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน และส่งเสริมสินค้าของมณฑลไปสู่ระดับโลก

ทั้งนี้ การสร้างผลิตภัณฑ์ GI สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มโอกาสขยายตลาดสินค้าให้กว้างขึ้นไปสู่ระดับโลก ซึ่งผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถศึกษาตัวอย่างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ GI ไทย เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดในจีนได้                 

แหล่งอ้างอิง https://www.jx.chinanews.com.cn/news/2024/0604/98014.html


[1] เมืองก้านโจวเป็นเมืองที่มีสภาพภูมิอากาศและดินที่เหมาะสมกับการปลูกส้มสะดือมากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งได้พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ก้าวหน้า ทำให้เมืองก้านโจวขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองแห่งส้มสะดือของโลก”

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน