ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเยือนเอเชียกลาง มุ่งแน่นความร่วมมือด้านพลังงาน

9 Sep 2013

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเดินทางเยือน 4 ประเทศที่ภูมิภาคเอเชียกลางใระหว่างวันที่ 3 – 13 กันยายน 2556 โดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าการเดินทางเยือนเอเชียกลางของนายสีครั้งนี้จะส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจีนกับเอเชียกลาง โดยเฉพาะความร่วมมือด้านพลังงานจะกว้างขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

ภายใต้สถานการณ์การขาดแคลนพลังงานของโลกที่นับวันจะตึงเครียดมากขึ้นในปัจจุบัน การขยายโอกาสเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัฐบาลจีน ในการเดินทางเยือนเอเชียกลางครั้งนี้ นายสีจะลงนามในสัญญาต่าง ๆ กับประเทศเอเชียกลางที่ครอบคลุมธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ การคมนาคมขนส่งและการลงทุน

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาระหว่างสิ้นปี 2552 ถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จีนได้นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเอเชียกลางปริมาณทั้งสิ้น 6 หมื่นล้านคิวบิกเมตร ซึ่งเท่ากับปริมาณหนึ่งครึ่งของยอดการผลิตก๊าซธรรมชาติของจีนในปี 2553

นอกจากนี้ เส้นทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างจีน-เอเชียกลางเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติข้ามชาติเส้นทางแรกของจีน โดยมีกำลังการขนส่ง 3 – 4 หมื่นล้านคิวบิกเมตรต่อปี เส้นทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจีน-เอเชียกลางได้เชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติตะวันตก-ตะวันออกของจีน จนกระทั่งขนส่งยังผู้บริโภค 400 ล้านคนที่อยู่ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงและแม่น้ำฉางเจียง การเดินทางเยือนเอเชียกลางของนายสีจะส่งเสริมให้การนำเข้าพลังงานจากเอเชียกลางของจีนมั่นคงมากขึ้น แต่ยังไม่แน่นอนหลังจากนี้ การนำเข้าพลังงานจากเอเชียกลางของจีนจะเพิ่มมากขึ้นขนาดไหน

นอกจากเส้นทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจีน-เอเชียกลางแล้ว เส้นทางท่อส่งก๊าซจีน-เมียนมาร์ที่พึ่งเปิดการใช้งานในสิ้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมารวมทั้งเส้นทางท่อส่งน้ำมันปิโตรเลียมที่บริษัท China National Petroleum Corporation กำลังกิ่สร้างอยู่ล้วนได้ขยายแหล่งช่องทางนำเข้าพลังงานของจีน

ปัจจุบัน ปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติของจีนครองสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 ของยอดรวมปริมาณการบริโภคพลังงานของจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าก๊าซธรรมชาติยังมีศักยภาพสูงในการเติบโตด้านการบริโภคในจีน โดยการลดการปล่อยคาบอลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแนวโน้มการบริโภคพลังงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต

อย่างไรก็ดี การเดินทางเยือนเอเชียกลางของนายสี จิ้นผิงครั้งนี้ได้แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนที่จะขยายแหล่งนำเข้าพลังงานให้หลากหลายมากขึ้นและรักษาความเสถียรภาพด้านพลังงานของจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน