บริษัท TOMRA ร่วมมือกับเซี่ยเหมินเพื่อดันระบบการรีไซเคิลขยะอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

26 Oct 2023

เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2566 บริษัท TOMRA Group (นอร์เวย์) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการคัดแยกขยะชั้นนำของโลก[1] ได้จัดตั้งฐานการผลิตและศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เขตพัฒนาอุตสาหกรรม Torch High-tech ที่เมืองเซี่ยเหมิน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกในการสร้างระบบรีไซเคิลขยะด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะในเมืองเซี่ยเหมิน โดยปัจจัยหลักที่บริษัทชั้นนำของโลกอย่าง TOMRA เลือกเมืองเซี่ยเหมินเป็นฐานการลงทุน ได้แก่ (1) การสนับสนุนด้านนโยบายของภาครัฐ รัฐบาลเซี่ยเหมินให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเมืองเซี่ยเหมินเร่งส่งเสริมการสร้างเมือง “Zero Waste City” ซึ่งเน้นการลดขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทำให้ขยะที่จะถูกนำไปกำจัดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ และ (2) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเมืองเซี่ยเหมินเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวจำนวนมาก อาทิ บริษัท Xiamen Jianfu Chain Management จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ FOOK ที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของจีน ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท TOMRA เพื่อติดตั้งเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์หรือพลาสติกสำหรับนำไปรีไซเคิลรอบเมืองเซี่ยเหมิน โดยเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์ของบริษัทสามารถคัดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋อง โดยใช้การจับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบรูปทรง ขนาด และน้ำหนัก ซึ่งประชาชนสามารถนำขวดน้ำพลาสติกประเภทต่าง ๆ มาแลกรับบัตรกำนัลของขวัญหรือแผงไข่ไก่ได้

ฐานการผลิตและศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท TOMRA ที่เมืองเซี่ยเหมิน

โดยสรุป ปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการจัดการขยะและรีไซเคิลขยะที่มีปริมาณมากขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมืองเซี่ยเหมินเป็นเมืองชั้นนำของจีนด้านการจัดการและคัดแยกขยะ โดยมีการติดตั้งตู้แยกประเภทขยะทั่วเมืองเซี่ยเหมิน และมีการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการลดใช้ขยะที่มีการย่อยสลายได้ยาก รวมทั้งการคัดแยกขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางด้วย ซึ่งไทยสามารถศึกษาและปรับใช้มาตรการและแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับวิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด และส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทย

         แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8033.htmlhttp://fj.people.com.cn/n2/2023/0815/c181466-40531699.html


[1] โดยมีศักยภาพการรีไซเคิลเศษขยะหลากหลายประเภท อาทิ ขยะอุตสาหกรรม เศษอาหาร พลาสติก ผ้า และไม้ เป็นต้น

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน