นครหนานหนิงกรุยทางธุรกิจ “เวชศาสตร์ฟื้นฟู” สู่อุตสาหกรรม

4 Apr 2019

ไฮไลท์

  • ประเทศจีนกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการประยุกต์เข้ากับ “อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ” โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลตามยุทธศาสตร์ Healthy China
  • “เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม” เป็นการแพทย์แขนงใหม่ที่เน้นเรื่องการทดแทน การซ่อมเสริม และการฟื้นฟูเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติหรือได้รับความเสียหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
  • นครหนานหนิงกำลังเริ่มพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health Industry) และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่ “จงกวนชุน” ซิลลิคอนวัลเล่ย์ของนครหนานหนิง โดยเน้นด้านเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) เซลล์ภูมิคุ้มกัน (immunocyte) และเทคโนโลยีชีวการแพทย์

หลังจากที่มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์และการรักษาพยาบาลด้วยการใช้ยาสารเคมี ท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาสู่การรักษาด้วยสิ่งที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ที่เรียกว่า “เวชศาสตร์ฟื้นฟู” (Regenerative Medicine)

เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นศาสตร์ทางการแพทย์แขนงใหม่ที่ใช้ป้องกันและฟื้นฟูร่างกาย โดยเน้นการทดแทน การซ่อมเสริม การฟื้นฟูเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่เสื่อมสภาพตามวัยหรือได้รับความเสียหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) และเซลล์ภูมิคุ้มกัน (immunocyte)

รัฐบาลจีนได้กำหนดยุทธศาสตร์ Healthy China เพื่อผลักดันให้จีนเป็นประเทศผู้นำด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health Industry) และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

ไม่นานมานี้ บริษัท Nanning Momi Biotechnology Co.,Ltd. (南宁摩米生物科技有限公司) ได้เข้ามาตั้งฐานธุรกิจที่ฐานสาธิตธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรมจงกวนชุนนครหนานหนิง (Nanning-Zhongguancun Mass Entrepreneurship & Innovation Demonstration Base/南宁–中关村双创示范基地)

บริษัท Momi มีความพร้อมด้านบุคลากร ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยา โดยมุ่งศึกษา ต่อยอดและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย ด้านสเต็มเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน และเทคโนโลยีเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไปใช้ในทางคลินิก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเซลล์บำบัด

บริษัทแห่งนี้มีคลังเซลล์ ห้องทดลองสเต็มเซลล์ ห้องทดลองเซลล์ภูมิคุ้มกัน ห้องวิจัย ห้องควบคุมคุณภาพ ศูนย์วิจัยวิศวกรรมเซลล์ ศูนย์การแพทย์เพื่อการใช้ประโยชน์เซลล์ในทางคลินิก ห้องทดลองในโครงการ Human Variome Project (HVP) ภูมิภาคจีน และศูนย์บริการตรวจเซลล์

บริษัทแห่งนี้จะเป็นแพลตฟอร์มบริการด้านสุขภาพที่ให้บริการด้านการเก็บรักษาสเต็มเซลล์และเซลล์ภูมิคุ้มกัน การรักษาด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์และเซลล์ภูมิคุ้มกัน การฟื้นฟูเซลล์เสื่อมสภาพด้านการดูแลความงาม การตรวจยีน และบริการดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคล

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กว่างซีส่งเสริม ซึ่งสอดรับยุทธศาสตร์ Healthy China ที่รัฐบาลจีนกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยไทยสามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมสุขภาพ ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพได้

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
รูปประกอบ www. pixabay.com

 

Health IndustryHealthy Chinaอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพเซลล์ต้นกำเนิดเทคโนโลยีชีวการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน