ซินเจียงจะเริ่มโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติจากถ่านหิน เพิ่มช่องทางส่งออกพลังงานสู่ต่างมณฑล

11 Apr 2013

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงที่ดินและทรัพยากรแห่งชาติจีนเผยว่า บริษัทอุตสาหกรรมเคมีและพลังงานซินเจียงซิโนเปก จำกัดจะลงทุน 70,000 ล้านหยวนเพื่อก่อสร้างเหมืองถ่านหินที่มีกำลังผลิตระดับ 15 ล้านตันต่อปีจำนวน 2 แห่ง และติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซธรรมชาติจากถ่านหินที่มีกำลังผลิต 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ แอ่งกระทะจุ่นตง เขตปกครองตนเองซินเจียง หลังจากโครงการนี้เสร็จสิ้น จะทำให้เขตจุ่นตงกลายเป็นฐานการผลิตก๊าซธรรมชาติจากถ่านหินที่มีประสิทธิภาพในการผลิตมากที่สุดและมีขนาดการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า การจัดตั้งฐานการผลิตก๊าซธรรมชาติในจุ่นตง จะสามารถสร้างช่องทางใหม่ในการจัดส่งพลังงานไปยังต่างมณฑล ตลอดจนสามารถช่วยปรับโครงสร้างการผลิตพลังงานของซินเจียง

เขตปกครองตนเองซินเจียงของจีนเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรถ่านหินอุดมสมบูรณ์ โดยปัจจุบัน ได้สำรวจพบว่ามีปริมาณสำรองถ่านหินจำนวน 2.19 ล้านล้านตัน ซึ่งครองสัดส่วนร้อยละ 40 ขึ้นไปของปริมาณสำรองถ่านหินทั้งประเทศ โดยคาดว่ามีถ่านหินเฉพาะในเขตแอ่งกระทะจุ่นตงจำนวน 3.9 แสนล้านตัน แต่เนื่องจากการขนส่งถ่านหินออกนอกซินเจียงส่วนใหญ่จะผ่านทางรถไฟ และซินเจียงตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ห่างไกลจากมณฑลอื่น ๆ ที่มีความต้องการใช้ถ่านหินสูง จึงทำให้ซินเจียงเสียเปรียบในการแข่งขันกับฐานการผลิตถ่านหินอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เขตภาคตะวันออก

จีนเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยถ่านหิน แต่ขาดแคลนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เขตเศรษฐกิจรอบอ่าวโป๋วไห่ เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียง และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่ 3 อันดับแรกของจีน มีความต้องการก๊าซธรรมชาติในระดับสูง ถึงแม้ว่าซินเจียง และมองโกเลียมีทรัพยากรถ่านหินอย่างอุดมสมบูรณ์ แต่ต้นทุนในการขนส่งไปยังเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ค่อนข้างสูง ดังนั้น หากซินเจียงสามารถใช้ถ่านหินของตนเองผลิตเป็นก๊าซธรรมชาติ แล้วค่อยส่งไปยังตลาดที่มีความต้องการใช้ผ่านท่อส่งก๊าซ จะสามารถลดต้นทุนในการขนส่ง และเป็นช่องทางใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของซินเจียง

อย่างไรก็ตาม โครงการบุกเบิกทรัพยากรถ่านหินในแอ่งกระทะจุ่นตงอาจจะประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ โดยสถิติชี้ว่า ปัจจุบัน น้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในเขตจุ่นตงเหลือไม่เกิน 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร หากโครงการนี้เริ่มต้น อาจต้องเผชิญกับปัญหามีปริมาณน้ำสำรองไม่เพียงพอ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน