จีนอนุมัติแผนติดตั้งพลังงานลมรอบสามเพิ่มอีก 28 ล้านกิโลวัตต์ แต่คาดต้องใช้เวลา

25 Mar 2013

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 รัฐบาลจีนได้อนุมัติโครงการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพิ่มไปแล้วถึง 3 รอบ รวมเป็นปริมาณกว่า 82.83 ล้านกิโลวัตต์ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยปัญหาทางเทคนิคและข้อจำกัดด้านเงินกู้อาจทำให้โครงการทั้งหมดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายภายในระยะเวลาของแผนฯ 12 นี้ได้

ในปี 2554 กรมพลังงานแห่งชาติของจีน ได้อนุมัติโครงการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรอบแรกภายใต้แผนฯ 12 คิดเป็นปริมาณการผลิต 28.83 ล้านกิโลวัตต์ ต่อมาในเดือนมีนาคมและกรกฎาคมปี 2555 มีการอนุมัติเพิ่มอีก 16.76 ล้านกิโลวัตต์และ 8.52 ล้านกิโลวัตต์ และล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา กรมพลังงานฯ ได้อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มอีกคิดเป็น 28.72 ล้านกิโลวัตต์ รวมทั้งสิ้น จีนได้อนุมัติแผนการก่อสร้างโครงการด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมภายในช่วงระยะเวลาของแผนฯ 12 นี้ เป็นปริมาณถึง 82.83 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่งนับว่าเป็นปริมาณที่สูงกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์

อย่างไรก็ดี แม้โครงการที่อนุมัติจะเพิ่มขึ้น ตัวเลขสถิติจากปี 2555 กลับชี้ไปในทางตรงกันข้าม โดยอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีการติดตั้งจริงเพียง 12.96 ล้านกิโลวัตต์ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 26.5 นอกจากนี้ยังพบปัญหาทางเทคนิคในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการสูญเสียจากปัญหาทางเทคนิคถึง 1 ใน 5 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ เพิ่มจากปี 2554 ถึง 2 เท่า กอปรกับข้อจำกัดด้านวงเงินกู้ เนื่องจากโครงการทั้งหมดต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาล จึงมีการคาดการณ์ว่า โครงการทั้งหมดไม่น่าจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาของแผนฯ 12 ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2558 นี้ได้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน