กุ้ยโจวเชื่อมโยงเครือข่ายระบบแพทย์ทางไกล ช่วยเหลือพื้นที่ยากจนและห่างไกล

21 Jan 2020

กุ้ยโจวเป็นมณฑลที่มีประชากรยากจนจำนวนมาก และมีพื้นที่เป็นภูเขาสลับเนินเขา เมื่อประชาชนเจ็บป่วยการเดินทางมารับการรักษาจึงมีปัญหาหลายด้าน เช่น ระยะทางไกล การเดินทางลำบาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหายาก และค่ารักษาพยาบาลแพง ด้วยเหตุดังกล่าว มณฑลกุ้ยโจวจึงส่งเสริมการสร้างระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อปรับปรุงความสามารถในการวินิจฉัยโรค และอำนวยความสะดวกในการรักษาสำหรับประชาชนที่ยากจนและอยู่ห่างไกลตัวเมือง

ระบบแพทย์ทางไกลของมณฑลกุ้ยโจวได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบแพทย์ทางไกลในลักษณะของโรงพยาบาลมณฑล-โรงพยาบาลเมือง-โรงพยาบาลอำเภอ-อนามัยตำบล-อนามัยหมู่บ้าน ซึ่งช่วยให้อนามัยหมู่บ้านสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้นโดยมีสัดส่วนครอบคลุมถึงร้อยละ 90

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกลของมณฑลกุ้ยโจวมีโรงพยาบาลของรัฐระดับอำเภอขึ้นไปเข้าร่วม 291 แห่ง ศูนย์สุขภาพและอนามัยระดับตำบลและหมู่บ้าน 1,543 แห่ง รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ 16,347 คน แพทย์ทางไกล 1,352 คน ช่างเทคนิคการถ่ายภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และการตรวจวิเคราะห์ด้วยอัลตราซาวด์ (Ultrasound) 6,239 คน ได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการแพทย์ทางไกล

ระบบแพทย์ทางไกลของมณฑลกุ้ยโจวมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากปี 2559 ที่มีกรณีการรักษาไม่ถึง 100 กรณี เพิ่มเป็น 1.05 ล้านกรณี จากสถิติ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 หรือจากระยะเวลาเพียง 3 ปีกว่า โดยเฉพาะในปี 2562 มีผู้เข้ารับการรักษาผ่านระบบแพทย์ทางไกลมากขึ้นถึง 636,200 กรณี ในจำนวนนี้ เป็นการวิจัยฉัยโรคหรือการให้คำปรึกษาทางไกล 27,800 กรณี การวินิจฉัยภาพทางไกล 379,900 กรณี และการวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 228,500 กรณี

http://www.gz.xinhuanet.com/2020-01/15/c_1125463647.htm

กุ้ยโจว แพทย์ทางไกล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน