กุ้ยโจวครองแชมป์เศรษฐกิจดิจิทัล เติบโตสูงที่สุดในจีนติดต่อกันเป็นปีที่ 6

10 May 2021

ตามข้อมูลจาก “สมุดปกขาวการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนประจำปี 2564” ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจีน ระบุว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลกุ้ยโจวเติบโตกว่าร้อยละ 15 โดยสามารถครองอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 6

ในปี 2563 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของกุ้ยโจวยังอยู่ในระดับดี โดยรายได้จากธุรกิจซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 ปริมาณการผลิตของสินค้าโทรคมนาคม เช่น สมาร์ททีวีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 และรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ขณะเดียวกันมณฑลยังผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing) กับธุรกิจ จนทำให้สัดส่วนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจของมณฑลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.8 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 41.1 ในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ มณฑลกุ้ยโจวยังเร่งวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคง โดยสร้างสถานีฐาน 5G แล้ว 20,721 แห่ง มีสายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติกระยะทาง 1,350,000 กิโลเมตร และแบนด์วิดท์ (Bandwidth) 17,000 G สร้างช่องทางเฉพาะสำหรับข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศในนครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอัน ตลอดจนมีศูนย์บิ๊กดาต้าที่เปิดดำเนินการและอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวม 23 แห่ง

ทั้งนี้ สมุดปกขาวดังกล่าวยังระบุอีกว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนยังคงพัฒนาอย่างแข็งแกร่งโดยมีขนาด 39.2 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 3.3 ล้านล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.6 ของมูลค่า GDP ประเทศ และด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบใหม่ ส่งผลให้เศรษฐกิจดิจิทัลกลายเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่มีการขับเคลื่อนนวัตกรรมและขยายวงกว้างออกไปอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในเสาหลักในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ที่มา: http://www.gz.xinhuanet.com/2021-04/30/c_1127395315.htm

กุ้ยโจว เศรษฐกิจดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน