กุ้ยหยางและกุ้ยอันร่วมมือจัดทำแผนสามปีพัฒนาอุตสาหกรรมบล็อกเชนในพื้นที่แบบครบวงจร

31 Jul 2020

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอัน (Guian New Area) ของมณฑลกุ้ยโจวได้ร่วมกันจัดทำแผนสามปีเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) และอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมในพื้นที่ โดยตามแผนดังกล่าว ภายในปี 2565 นครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอันจะพัฒนาชุดแอปพลิเคชันสำหรับบล็อกเชนในภาคอุตสาหกรรม (industry blockchain application solutions) จำนวน 30 รายการ รวมถึงมีการจัดตั้งหรือบ่มเพาะบริษัทด้านบล็อกเชนที่โดดเด่นในพื้นที่จำนวน 50 ราย

แผนการดังกล่าวยังกำหนดให้นครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอันจัดสร้างแพลตฟอร์มเอกเทศของ “sovereign blockchain” ระดับเทศบาลเป็นแห่งแรกของจีน ซึ่งจะทำให้การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบบล็อกเชนในพื้นที่มีลักษณะใช้งานง่าย มีความปลอดภัย สามารถประมาณการได้ และมีระบบแสดงผลที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วของแอปพลิเคชันบล็อกเชน รวมถึงสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในระดับสูงของการให้บริการระบบบล็อกเชนและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

ในภาพรวม นครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอันจะส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมบล็อกเชนในพื้นที่ด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทบล็อกเชน การก่อสร้างศูนย์อุตสาหกรรมบล็อกเชน การสนับสนุนบริษัทท้องถิ่น และการรวบรวมแพลตฟอร์มของระบบบล็อกเชน นอกจากนี้ นครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอันยังจะบูรณาการระบบบล็อกเชนกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้แก่ คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บิ๊กดาต้า (big data) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านทฤษฎีพื้นฐาน รวมถึงดึงดูดผู้มีศักยภาพในอุตสาหกรรมบล็อกเชน

ที่สำคัญ นครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอันยังจะส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบบล็อกเชนในภาครัฐ การศึกษา การจ้างงาน การให้บริการรักษาพยาบาล การปกป้องสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การเงิน ห่วงโซ่อุปทาน อินเทอร์เน็ตในภาคอุตสาหกรรม สินทรัพย์ดิจิทัลและความปลอดภัย อีกทั้งจะจัดทำมาตรฐานของระบบบล็อกเชนที่ได้รับการยอมรับ และสร้างระบบประเมินบล็อกเชน

ที่มา: http://www.eguiyang.com.cn/2020-07/23/content_37538148.htm

จีน กุ้ยโจว บล็อกเชน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน