กว่างซีโชว์ผลงานเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียรุ่นใหม่

17 Feb 2020

ไฮไลท์

  • ปัจจุบัน รัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ “เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ” เพื่อให้เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสามารถพัฒนาควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศ
  • เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทหลายรายในกว่างซีได้รับคัดเลือกโดยสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีน หรือ CAEPI ให้เป็น “เทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใช้ได้จริง” ของจีน
  • เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย Crossflow Dynamic Membrane Bio Reactor หรือ CDMBR เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือก โดยโรงบำบัดน้ำเสียหลายแห่งในกว่างซีได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้จริงแล้ว ซึ่งการใช้งานมีเสถียรภาพดี
  • เทคโนโลยี CDMBR เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่อัปเกรดมาจากถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเดิม มีข้อดี คือ ระบบการบำบัดน้ำเสียมีขนาดเล็กลง ประหยัดพื้นที่การก่อสร้าง ตะกอนส่วนเกินต่ำซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งตะกอนส่วนเกิน และควบคุมดูแลง่าย

 

“ปัญหาน้ำเสีย” เป็นผลกระทบหนึ่งจากการเร่งพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย การพัฒนาที่มุ่งตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมถึงในประเทศจีน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนในวงกว้าง ทำให้รัฐบาลจีนฉุกคิดและเบนเข็มการพัฒนาประเทศมาเน้น “เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ” เพื่อให้เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสามารถพัฒนาควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศ

เมื่อต้นปี 2563 สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีน (China Association of Environmental Protection Industry/中国环境保护产业协会) หรือ CAEPI ได้ประกาศ “รายชื่อโครงการสาธิตและเทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใช้ได้จริงประจำปี 2562” โดยเทคโนโลยีของบริษัทหลายรายในกว่างซีได้รับคัดเลือกให้เข้ากลุ่มบัญชีรายชื่อ “เทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใช้ได้จริง”

โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือก คือ เทคโนโลยี CDMBR ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบำบัดน้ำเสียในเขตชุมชนเมือง

เจ้าของผลงาน : บริษัท Guangxi GuohongZhihong Environmental Protection Technology Group Co., Ltd (广西国宏智鸿环保科技集团有限公司) ภายใต้เครือ Guangxi Guohong DevelopmentCorporation Group (广西国宏经济发展集团有限公司)

ชื่อผลงาน : เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย Crossflow Dynamic Membrane Bio Reactor หรือ CDMBR

เทคโนโลยีหลัก (Core Technology) : เป็นการผนวก 2 เทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีการแยกเมมแบรน (Membrane Separation) เข้ากับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชีวภาพ (Biological Treatment)

กระบวนการทำงาน : การทำงานร่วมกันของระบบการเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ชีวภาพในถังเติมอากาศร่วมกับการกรองตัวเมมเบรน โดยไม่ต้องรอการตกตะกอน ทำให้ได้น้ำทิ้งคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ข้อดี : ระบบการบำบัดน้ำเสียมีขนาดเล็กลง ประหยัดพื้นที่การก่อสร้างระบบ ตะกอนส่วนเกินต่ำซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งตะกอนส่วนเกิน และควบคุมดูแลง่าย เหมาะกับการบำ-บัดน้ำเสียในชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน โรงบำบัดน้ำเสียหลายแห่งในกว่างซีได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้จริง ซึ่งการทำงานมีเสถียรภาพดี อาทิ อำเภอผิงหนานและเขตฉินถางของเมืองกุ้ยก่าง อำเภอปกครองตนเองชนชาติเหมาหนาน-หวนเจียงของเมืองเหอฉือ และอำเภอปกครองตนเองชนชาติเย้า-กงเฉิงของเมืองกุ้ยหลิน

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงหรือกว่างซี เป็นหนึ่งในมณฑลที่มีศักยภาพการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายด้าน นอกเหนือจากเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เป็นจุดแข็งของกว่างซีแล้ว ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งสาขาที่สถาบันเทคโนโลยีระดับประเทศให้การยอมรับ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถพัฒนาความร่วมมือกับภาควิสาหกิจกว่างซีผ่านกลไกภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอยู่ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์ พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 4 มกราคม 2563
เว็บไซต์ www.gxghjt.co
รูปประกอบ www.pixabay.com

สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีน“ปัญหาน้ำเสีย”Core TechnologyCAEPICDMBRCrossflow Dynamic Membrane Bio Reactor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน