กว่างซีเป็นฐานต่อเรือบรรทุกก๊าซ LPG มาตรฐานใหม่ที่แรกในจีน

2 Feb 2021

ไฮไลท์

  • เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการต่อเรือเชิงพาณิชย์ของประเทศจีน หลังจากที่ได้ส่งมอบเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติ LPG ลำแรกของประเทศที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยการบรรทุกก๊าซ (IGC Code) และมาตรฐาน China Classification Society ของประเทศจีน
  • เรือลำดังกล่าวมีชื่อว่า “จาวหยวน” เป็นเรือที่มี technology content ขั้นสูง และมีขนาดใหญ่ที่สุดที่กว่างซีเคยสร้างขึ้น และตีตรา Created by China โดยมีการออกแบบถังบรรจุ โครงสร้าง และระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการระเบิดที่มีมาตรฐานสูงเป็นพิเศษ และเรือลำนี้สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรทั่วโลก รวมไปถึงเขตน้ำแข็ง ซึ่งในระยะต่อไป จะมีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยังรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

 

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท CSSC Guangxi Shipbuilding And Offshore Engineering Co.,Ltd (中船广西船舶及海洋工程有限公司) ได้ส่งมอบเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG มาตรฐานใหม่ลำแรกของประเทศจีนให้กับบริษัท Hainan Zhaogang Shipping (海南招港海运有限公司) อย่างเป็นทางการเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งมีนัยสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการต่อเรือและอุปกรณ์เรือเดินสมุทรขั้นสูงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการต่อเรือเชิงพาณิชย์ของกว่างซีและจีน เมื่ออู่ต่อเรือในฐานต่อเรือเมืองชินโจวประสบความสำเร็จในการต่อเรือ “จาวหยวน” เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติลำแรกของจีนที่ผลิตขึ้นได้ตามมาตรฐานข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยการบรรทุกก๊าซ (International Gas Carrier Code, IGC Code) ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล และมาตรฐาน China Classification Society (CCS / 中国船级社)

เรือลำนี้มีความยาว 99.9 เมตร ความกว้าง 16.6 เมตร กินน้ำลึก 5.8 เมตร ระวางขับน้ำ 3,850 ตัน ความเร็วขณะบรรทุกเต็มกำลังอยู่ที่ 13.5 น็อต สามารถทำงานได้ตลอดทั้งปี และจะมีบทบาทสำคัญในการลำเลียงก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลของจีน ด้วยมาตรฐานเชิงเทคนิคขั้นสูงทำให้เรือจาวหยวนมีมูลค่าสูงกว่า 2-3 เท่าของเรือบรรทุกขนาดเดียวกัน

เรือ “จาวหยวน” เป็นเรือบรรทุกที่มีมูลค่าและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งมีขนาดใหญ่ที่สุดที่กว่างซีเคยสร้างขึ้นและตีตรา Created by China เป็นเรือบรรทุกที่ใช้งานเฉพาะด้านที่มี technology content สูง โดยเฉพาะการออกแบบถังบรรจุ โครงสร้าง และระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการระเบิดที่มีมาตรฐานสูงเป็นพิเศษ และเรือลำนี้สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรทั่วโลก รวมไปถึงเขตน้ำแข็ง ซึ่งในระยะต่อไป จะมีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยังรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) วันที่ 26 มกราคม 2564

เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติ LPGLPGก๊าซธรรมชาติ LPGจาวหยวนเรือจาวหยวน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน