EHang เปิดตัวโดรนขนส่งพัสดุภัณฑ์น้ำหนักมากที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท EHang เปิดตัวโดรนรุ่น EHang 216L ซึ่งเป็นโดรนที่สามารถบรรทุกพัสดุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากถึง 220 กก. ซึ่งนับว่าเป็นโดรนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดในโลก