จีนประกาศรายงาน E-commerce ประจำปี 2557 ชี้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

21 May 2015

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 กระทรวงพาณิชย์จีนจัดทำรายงาน E-commerce จีนประจำปี 2557 (2014 China E-commerce Report) ซึ่งระบุสถานการณ์ E-commerce ปี 2557 และแนวโน้มการพัฒนาตลาด E-Commerce ของจีน รวมถึงบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ปัจจุบัน E-Commerce เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน โดยในปี 2557 อัตราเติบโตของมูลค่าการค้า E-commerce ที่ร้อยละ 28.64 ถือเป็น 3.86 เท่าของอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน (ร้อยละ 7.4) นอกจากนี้ รายได้ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2556

2) การพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (M-Commerce) เติบโตเป็นอย่างสูง ในปี 2557 มูลค่าการค้าแบบ M-commerce มีมูลค่าสูงถึง 895,685 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 234.3 เมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้ WeChat มีถึง 500 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2556

3) E-commerce ในเขตชนบทมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงพาณิชย์จีนและกระทรวงการคลังจีนได้เริ่มโครงการนำร่อง “E-commerce สู่ชนบท” ใน 56 อำเภอของ 8 มณฑลทั่วประเทศจีน ทั้งนี้ หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์จีนได้เปิดศูนย์บริการข้อมูลสิ้นค้าเกษตรของจีน ทำให้สามาถช่วยจำหน่ายสินค้าเกษตรได้มากกว่า 23 ล้านตัน มูลค่ากว่า 87,000 ล้านหยวน

4) E-commerce ของจีนมีอิทธิพลในตลาดโลกมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัท JD.COM และเครือ Alibaba ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ E-commerce สองรายใหญ่ของจีนและได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจ E-Commerce จีนเติบโตร้อยละ 31.4 ในปี 2557

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน