คลังสินค้าทัณฑ์บนนครหนานหนิงรุกตลาด E-commerce ในยุค Internet plus

15 Jun 2015

เว็บไซต์ข่าวหนานหนิง : ศูนย์โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บนนครหนานหนิง (Nanning Bonded Logistics Center, 南宁保税物流中心) สร้างแพลทฟอร์มการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ (Bulk Stock)

สินค้าโภคภัณฑ์ มีลักษณะคล้ายกับสินค้าที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ คือ สินค้าเกษตร (เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี) โลหะอุตสาหกรรมและโลหะมีค่า (เช่น ทอง เงิน ทองแดง เหล็ก) และพลังงาน (เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน ยางพารา)

ตามรายงาน ศูนย์โลจิสติกส์ฯ ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดซื้อขายสินค้าเทกองในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้และอาเซียน โดยใช้วิธีการค้าผ่าน "ระบบอีคอมเมิร์ซ+โลจิสติกส์สมัยใหม่" ซึ่งจะช่วยบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจและต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคธุรกิจ และเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับการซื้อขายสินค้าอย่างลงตัว

บริษัท Nanning International Integrated Logistic Park (南宁国际综合物流园有限公司) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กำหนดฟังก์ชั่นของอาคารจัดแสดงสินค้าในศูนย์โลจิสติกส์ฯ ไว้ดังนี้

ชั้นหนึ่ง เป็นโถงจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า พื้นที่ 5,000 ตร.ม. โดยจะมีการจัดงานแสดงสินค้าเฉพาะในชนิดที่หลากหลายเป็นประจำ เพื่อเป็นจุดนัดพบและเป็นฐานข้อมูลธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ (วางแผนจะดึงตัวแทนรถยนต์นำเข้าระดับกลางและระดับบน)

ชั้นสอง เป็นศูนย์จัดแสดงและซื้อขายไวน์แดงนำเข้า (เชื่อมโยงกับศูนย์ขายตรงไวน์แดงนำเข้าที่ตั้งอยู่ในเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว)

ชั้นสาม เป็นศูนย์สินค้าสดใหม่นำเข้า รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษทั่วกว่างซีและอาเซียน

ชั้นสี่ เป็นศูนย์การซื้อขายระหว่างประเทศผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ (แพลทฟอร์มสินค้าต่างประเทศเจาะตลาดกว่างซี รวมถึงจีน)

ชั้นห้าและชั้นหก เป็นศูนย์การซื้อขายสินค้าเทกองผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของ "ระบบอีคอมเมิร์ซ" ในโลกการค้ายุคปัจจุบันและอนาคตของจีน รวมถึงเทรนด์การค้าใหม่ที่กำลังเบนเข็มไปสู่โมเดล "O2O" (Online to Offline) ที่เป็นการผสมผสานธุรกิจออนไลน์กับออฟไลน์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจไทยสามารถศึกษาโอกาสจากแพล็ทฟอร์มดังกล่าว เพื่อใช้เป็นช่องทางของการทำตลาดสินค้าในจีน เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการประกอบธุรกิจ และขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน