เจาะลึก “เทศกาลช้อปปิ้ง 11.11” ตอนที่ 1: ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ควรรู้ กฎระเบียบใหม่ด้านการค้าออนไลน์ของจีน

ในขณะที่ชาวจีนกำลังร่วมมหกรรม “เทศกาลช้อปปิ้งวันคนโสด 11.11 อย่างคึกคัก ในช่วงต้นเดือน พ.ย. 2563 จีนได้ประกาศกฎระเบียบด้านการค้าออนไลน์หลายฉบับ เพื่อปรับปรุงการค้าออนไลน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของร้านค้าออนไลน์และผู้บริโภค