E-Commerce เฉิงตู มูลค่ามากอันดับหนึ่งในจีนตะวันตกและจีนตอนกลาง

ภาคธุรกิจ E-Commerce ของนครเฉิงตู ยังคงได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาลกลางจีน ที่ต้องการผลักดันให้นครเฉิงตูเป็น “พื้นที่ทดลอง Cross Border E-Commerce แบบครบวงจรของจีน” ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา มูลค่าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนครเฉิงตู มีมูลค่ามากเป็นอันดับหนึ่งในจีนตะวันตกและจีนตอนกลาง

ศูนย์ข้อมูลสถิติพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของมณฑลเสฉวน เปิดเผยสถิติเกี่ยวกับธุรกิจ E-Commerce ของนครเฉิงตูในปี 2561 ว่า มีมูลค่า 1,869,061 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 ซึ่งมีมูลค่ามากเป็นอันดับหนึ่งของเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ ในเขตจีนตะวันตก และเขตจีนภาคกลาง

ศูนย์ข้อมูลฯ ระบุด้วยว่า มูลค่าข้างต้น แบ่งเป็นยอดการค้าปลีกออนไลน์มูลค่า 297,141 ล้านหยวน เพิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25.05 โดยแบ่งออกเป็นยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 175,478 ล้านหยวน และยอดค้าปลีกบริการทางออนไลน์ 121,663 ล้านหยวน นอกจากนี้ ธุรกิจ E-Commerce ในชนบทของนครเฉิงตู ก็ประสบผลสำเร็จอย่างมากเช่นกัน โดยมีมูลค่ามากถึง 41,698 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 36.27

อีกหนึ่งความสำเร็จสำหรับภาคธุรกิจ E-Commerce ของนครเฉิงตู ในปี 2561 ที่ผ่านมา ที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ นั่นคือ สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “Made in Chengdu” ที่รัฐบาลมุ่งเน้น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้มากถึง 45,244 ล้านหยวน โดยสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เติบโตมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าดิจิทัลไอที ของตกแต่งบ้าน และเครื่องสำอาง ตามลำดับ

ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคชาวเฉิงตูเริ่มหันมาซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น และยังใช้ช่องทางสื่อมีเดียออนไลน์ต่าง ๆ ในการศึกษาสินค้าก่อนเลือกซื้อมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าทางออนไลน์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นครเฉิงตูยังเปิดโซนทดลองโมเดลธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ภายในศูนย์ความร่วมมือฯ จีน (เสฉวน) -อาเซียน ในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ (ซวงหลิว) นครเฉิงตู ด้วย ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีและช่วงเวลา ที่เหมาะสมของผู้ประกอบการไทยในการบุกเข้าสู่ตลาดเฉิงตู

น.ส.สุรางค์รัตน์ อมรเลิศวรากุล
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ภายใต้การกำกับดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
แหล่งที่มา www.sc.xinhuanet.com

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม