เจาะลึก “เทศกาลช้อปปิ้ง 11.11” ตอนที่ 2 : กลยุทธ์การตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ของจีนในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง 11.11

“เทศกาลช้อปปิ้ง 11.11” ในปีนี้ เป็นที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ เพราะหลังจากที่จีนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาครัฐได้ออกมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อดึงศักยภาพการบริโภคภายในประเทศ และการบริโภคของจีนกลายเป็ยปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางภาคธุรกิจและรัฐบาลจึงต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ “เทศกาลช้อปปิ้ง 11.11” ในปีนี้ ซึ่งธุรกิจในแพลตฟอร์ม E-commerce ก็ได้งัดกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากปีก่อน ๆ โดยทางศูนย์ข้อมูลฯ ขอเจาะลึกกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของ Tmall ดังนี้