CPI หูหนานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพิ่มขึ้น 4.9% เนื้อหมูราคาเพิ่มสูงถึง 139.6%

สำนักงานสถิติมณฑลหูหนานเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หูหนานในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 โดย CPI ในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และในเขตชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 นอกจากนี้ ราคาอาหารยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 และราคาสินค้าที่ไม่ใช่อาหารลดลงร้อยละ 0.1  ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563
CPI หูหนานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินค้าประเภทอาหารยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ CPI เพิ่มสูงขึ้น โดยสินค้าอาหารที่มีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหมู ซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 139.6 โดยสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ในภาพรวมมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 99 เนื้อสัตว์ปีกราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 สำหรับสินค้าอาหารประเภทอื่น เช่น น้ำมันพืชราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ไข่ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 และมันราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ขณะที่สินค้ากลุ่มที่ไม่ใช่อาหารมีราคาลดลงร้อยละ 0.1 โดยรถยนต์ขนาดเล็กราคาลดลงร้อยละ 3 น้ำมันเบนซินราคาลดลงร้อยละ 2.7 และก๊าซปิโตรเลียมเหลวราคาลดลงร้อยละ 2.5

ที่มา: http://www.hn.xinhuanet.com/2020-03/12/c_1125700182.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม