- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

CPI หูหนานขยับขึ้น 3.8% ในเดือน ต.ค. 2562 สูงสุดในรอบ 8 ปี

สำนักงานสถิติมณฑลหูหนานเปิดเผยว่า ในเดือน ต.ค. 2562 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของมณฑลหูหนานขยับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 สูงสุดในรอบ 8 ปี หรือตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2554 เป็นต้นมา โดยแบ่งเป็น CPI ในเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ในชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 หมวดอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 และหมวดที่ไม่ใช่อาหารลดลงร้อยละ 0.1

อาหารเป็นสาเหตุที่ทำให้ CPI ขยับสูงขึ้นอย่างมาก โดยมีอาหาร 5 ประเภทที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก ไข่ น้ำมันพืช และพืชตระกูลมัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.9 19.3 10.7 7.1 และ 6.9 ตามลำดับ

ในบรรดาเนื้อสัตว์ทั้งหลาย เนื้อสุกรเป็นปัจจัยส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของ CPI มากที่สุดถึงร้อยละ 80 โดยในเดือน ต.ค. 2562 ราคาเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 105.7 เมื่อเนื้อสุกรราคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงส่งผลกระทบให้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นและไข่ไก่ราคาสูงขึ้นตามโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12-25

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เนื้อสุกรราคาสูง เนื่องมาจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) และมีการตรวจสอบคุณภาพสุกรอย่างเข้มงวด สุกรมีชีวิตที่ออกสู่ตลาดจึงน้อยลง ทำให้เนื้อสุกรไม่เพียงพอต่อความต้องการ และส่งผลให้มีการนำเข้าเนื้อสุกรมากขึ้น โดยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 หูหนานนำเข้าเนื้อสุกร 22,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 2.3 รวมมูลค่าการนำเข้า 270 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 และส่วนใหญ่นำเข้ามาจากเยอรมนี รองลงมาได้แก่ สเปน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และโปรตุเกส

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน ก.ย. 2562 รัฐบาลมณฑลหูหนานได้ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการผลิตสุกรมีชีวิตระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 ปี 3 เดือน เช่น สนับสนุนการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ได้มาตรฐานและปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรใหม่ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึงการให้สิทธิพิเศษด้านที่ดิน เพื่อส่งเสริมการผลิตสุกรมีชีวิตให้มีคุณภาพสูง เพียงพอกับความต้องการของตลาดและมีความเสถียรด้านราคา

http://www.hn.xinhuanet.com/2019-11/12/c_1125223033.htm