CPI ของเสฉวนในช่วงสามไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สำนักงานสถิติมณฑลเสฉวนได้เปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของมณฑลเสฉวนในช่วง 3 ไตรมาสแรก พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ในทางกลับกัน พบว่า CPI ในเดือนกันยายนมีอัตราลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนของปี 2562

จากการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ พบว่า การผลิตพืชผลและปศุสัตว์ รายได้และอัตราการบริโภค รวมทั้งอัตราการจ้างงานมีแนวโน้มดีขึ้น ขณะที่สินค้าและบริการ 8 ประเภท ยังคงมีอัตราไม่คงที่ โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรก หมวดอาหาร ยาสูบ และแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 ซึ่งหมวดอาหารเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 19.9 สำนักสถิติฯ แจ้งว่า แม้ดัชนีการบริโภคหมวดอาหารจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงมีอัตราการเพิ่มต่ำกว่าในช่วงครึ่งปีแรกกว่าร้อยละ 2.7 จุด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ CPI ลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก ขณะเดียวกัน พบว่ารายได้ของประชาชนในเขตเมืองในช่วง 3 ไตรมาสแรกอยู่ที่ 19,606 หยวน เพิ่มขึ้น 1,306 หยวนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และรายได้ของประชาชนในชนบทอยู่ที่ 13,586 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นายฮว๋าง เจียฉาย หัวหน้าฝ่ายสถิติของสำนักฯ แจ้งว่า แม้ในช่วง 9 เดือนแรก ดัชนีบริโภคอาหารในมณฑลเสฉวนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 19.9 แต่อัตราการเติบโตกลับลดลงกว่าร้อยละ 2.7 จุดเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 ราคาเนื้อหมูสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในเดือนกันยายน 2563 มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 2.5 โดยในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาราคาจำหน่ายเนื้อหมูสามชั้นอยู่ที่ 68 หยวน/กิโลกรัม สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาเนื้อหมูลดลงมาจากในช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคไม่กล้าบริโภคเนื้อสัตว์ แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจึงส่งผลให้อุปทานเพิ่มขึ้น

*******************************

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลมณฑลเสฉวน http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2020/10/20/bfb8dcc01802497d9548e5b919e5264d.shtml ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2563

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม