CIQ กว่างซีเตือน!! ห้ามนำ “ขนมไหว้พระจันทร์” ไส้ต้องห้ามเข้าจีน

เว็บไซต์ข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคเขตฯ กว่างซีจ้วง หรือ CIQ เตือนให้ระวังการนำเข้าส่งออกขนมไหว้พระจันทร์ โดยเฉพาะขนมไหว้พระจันทร์ไส้ไข่แดง และไส้ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์

เทศกาลไหว้พระจันทร์ (Middle Autumn Festival) เป็นหนึ่งในเทศกาลเก่าแก่ที่สำคัญของจีนตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ (กันยายนตามปฏิทินสากล) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 27 กันยายน 2558 โดยชาวจีนนิยมมอบขนมไหว้พระจันทร์เป็นของขวัญให้กับญาติสนิทมิตรสหายทั้งในและต่างประเทศ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการนำขนมไหว้พระจันทร์เข้าไปยังประเทศจีน กฎหมายจีนระบุให้ขนมไหว้พระจันทร์ที่ไส้มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ และไส้ไข่แดงเป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้า ไม่ว่าจะด้วยวิธีการนำติดตัวหรือการส่งพัสดุไปรษณีย์ก็ตาม

สาเหตุที่ประเทศจีนห้ามมิให้มีการนำขนมไหว้พระจันทร์ที่ไส้มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ และไส้ไข่แดงเข้ามาในประเทศ เนื่องจากไส้ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และไข่มีความเสี่ยงต่อการเป็นพาหะนำโรคระบาด เช่น โรคไข้หวัดนก โรคปากเท้าเปื่อย และโรคระบาดอื่นๆ

ช่วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงาน CIQ กว่างซีมีการตรวจพบนักท่องเที่ยวนำขนมไหว้พระจันทร์เข้าประเทศแล้ว 78 ครั้ง คิดเป็นน้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่มาจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน

นอกจากนี้ ตามกฎข้อบังคับการบิน ประเทศจีนสั่งห้ามมิให้มีการส่งขนมไหว้พระจันทร์ไส้ไอศกรีมและขนมไหว้พระจันทร์หิมะ (Snow Skin Moon cake) ผ่านทางเครื่องบิน เนื่องจากขนมไหว้พระจันทร์ดังกล่าวต้องการการเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิต่ำ จึงมีความเสี่ยงต่อการละลายเป็นของเหลว

นอกจากจีนแล้ว ประเทศต่างๆ รวม 34 ชาติทั่วโลกมีการสั่งห้ามมิให้ส่งขนมไหว้พระจันทร์ทางไปรษณีย์เข้าประเทศเช่นกัน เช่น

  • นิวซีแลนด์สั่งห้ามส่งขนมไหว้พระจันทร์ที่มีไส้ไข่แดงและน้ำผึ้งเข้าประเทศ
  • สหภาพยุโรปมีข้อกำหนดเกี่ยวกับค่ามาตรฐานของสาร Aflatoxins ที่อยู่ในขนมไหว้พระจันทร์ไส้ผลไม้แห้งเอาไว้สูงกว่าจีน
  • โปแลนด์มีข้อกำหนดว่าจะต้องได้รับใบอนุญาติจากกระทรวงเกษตรและต้องมีการระบุปริมาณน้ำตาลไว้อย่างชัดเจน
  • ไทยและเวียดนามมีข้อกำหนดว่าหากขนมไหว้พระจันทร์ที่ส่งไปรษณีย์เข้ามาในประเทศมีน้ำหนักเกินกว่า 0.5 กิโลกรัม จะต้องสำแดงว่าเป็นของขวัญวันเทศกาล ผู้รับจะต้องมีหนังสือรับรองว่าใช้เพื่อการบริโภคเท่านั้น (มิใช่เพื่อการค้า)
  • สหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดให้ผู้ส่งจะต้องยื่นความประสงค์ล่วงหน้าก่อนจะส่งไปรษณีย์ และผู้รับจะต้องลงทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐฯ ล่วงหน้าเช่นกั
  • อังกฤษมีข้อกำหนดว่าจะต้องแสดงเอกสารให้ครบถ้วน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองสุขอนามัย
Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม