‘อาเซียน’ ก้าวขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนในปี 2563

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) เผยว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 32.16 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากปี 2562 ซึ่งมูลค่าการส่งออกต่างประเทศของจีนอยู่ที่ 17.93 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และมูลค่าการนำเข้าจากต่างประเทศของจีนอยู่ที่ 14.23 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 0.7 และมีดุลการค้า 3.7 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนมีการเติบโตเชิงบวกต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 6 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยมูลค่าการค้าระหว่างประเทศและมูลค่าการส่งออกในปี 2563 ยังทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ มูลค่าการส่งออก และมูลค่าการนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.8 ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 11.5 ของโลก ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2563 อาเซียนได้ก้าวขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของจีน โดยมีมูลค่าการค้ารวม 4.74 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในขณะที่มูลค่าทางการค้าระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 4.5 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 มูลค่าทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 4.06 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 มูลค่าทางการค้าระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอยู่ที่ 2.2 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และมูลค่าทางการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีใต้อยู่ที่ 1.97 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 นอกจากนี้ ในปี 2563 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศตามแถบเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) อยู่ที่ 9.37 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.1 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีน

นอกจากนี้ ในปี 2563 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับ 14 ประเทศสมาชิก RCEP อยู่ที่ 10.2 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.7 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีน โดยจีนมีการส่งออกให้กับ 14 ประเทศสมาชิก RCEP เป็นมูลค่า 4.83 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และจีนมีการนำเข้าเป็นมูลค่า 5.37 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยสินค้ามากกว่าร้อยละ 50 ที่จีนส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP คือ อุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า และสินค้าที่จีนนำเข้าจากประเทศสมาชิก RCEP มากที่สุด คือ แผงวงจรรวม (IC) ทั้งนี้ พาณิชย์จีนยังได้เปิดเผยว่า จีนจะดำเนินการตามกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเวลา 6 เดือน และเตรียมพร้อมปฏิบัติตามข้อตกลง RCEP ในส่วนของจีนเมื่อ RCEP เริ่มมีผลบังคับใช้

 

จัดทำโดย :       น.ส. พิมพ์ชนก ภัทรภูมิภักดี ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ณ กรุงปักกิ่ง

แหล่งข้อมูล :     国新办举行2020年全年进出口情况新闻发布会图文实录         

                        http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/44687/44744/wz44746/Document/1696882/1696882.htm

                       商务部:中国将于6个月内完成RCEP核准和实施准备工作

                       https://www.chinanews.com/cj/2021/01-14/9387174.shtml

ภาพประกอบ :   https://www.baidu.com/

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม