GDP กุ้ยโจว ขยายตัวเป็นอันดับ 1 ของจีน

26 Jul 2013

ครึ่งแรกปี 2556 เศรษฐกิจของกุ้ยโจวยังคงเดินหน้าอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีจุดเด่น 3 ประการ คือ

1. GDP มีมูลค่า 325,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 การขยายตัวสูงเป็นอันดับ 1 ของจีนเช่นเดียวกับมหานครเทียนจิน

2. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีมูลค่า 253,889 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 การขยายตัวสูงเป็นอันดับ 2 ของจีน โดยเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 85,958 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.5 อุตสาหกรรม 62,962 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ถนน 45,192 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.3 และรถไฟ 11,316 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1

3. มูลค่านำเข้าส่งออก 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 การขยายตัวสูงเป็นอันดับ 4 ของจีน โดยเป็นการส่งออก 1,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.2 นำเข้า 620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 32 และมูลค่านำเข้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นของภาคเอกชน 1,413 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.8 เท่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.4 ของมูลค่านำเข้าส่งออกทั้งมณฑล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน