GDP กว่างโจวไตรมาสแรกของปี 2556 พุ่งร้อยละ 12.9

5 Jun 2013

สำนักงานสถิตินครกว่างโจวรายงานว่า GDP นครกว่างโจวในไตรมาสแรก ปี 2556 มีมูลค่ารวม 326,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.9 ของมูลค่า GDP มณฑลกวางตุ้ง แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครกว่างโจวเป็นไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่ต้นปี ซึ่งการเติบโตของมูลค่า GDP ที่เข้มแข็งเป็นผลมาจากขยายตัวของการอุปโภคบริโภคภายใน การลงทุน อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ และการขยายตัวเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากร

ในไตรมาสแรกของปี 2556 นครกว่างโจวมีการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 มูลค่าการค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 ภาครัฐมีการจัดเก็บรายได้ 26,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 ในขณะที่มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 41.1

นอกจากนี้ นครกว่างโจวยังมีการลงทุนโครงการที่สำคัญหลายโครงการในช่วงต้นปี มีการเร่งโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในไตรมาสแรกของปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 282 โครงการ มีการลงทุนแล้วมูลค่า 19,800 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของมูลค่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวของปีนี้ โครงการที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาท่าเรือกว่างโจวและท่าเรือหนานซาระยะที่ 3 จำนวน 47 โครงการ มีการลงทุนไปกว่าร้อยล้านหยวนแล้ว โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายหกและโครงการอื่น ๆ อีกกว่า 60 โครงการที่ได้มีการลงทุนไปแล้งมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการในปีนี้

ข้อมูลมูลค่า และอัตราการขยายตัวของ GDP ของเมืองอื่น ๆ ในมณฑลกวางตุ้ง

ชื่อเมือง

GDP

ไตรมาสแรก (ล้านหยวน)

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (%)

ลำดับการเติบโตของ GDP

ทั้งมณฑล

1,261,288

8.5

———-

หยางเจียง

17,687

16.1

1

เจียหยาง

25,984

13.2

2

หยุนฝู

13,174

13.2

2

กว่างโจว

326,111

12.9

3

ซานเหวย

14,529

12.9

3

หุ้ยโจว

55,699

12.5

4

เม่าหมิง

48,197

11.6

5

เหอหยวน

18,668

10.5

6

แต้จิ๋ว

15,824

10

7

เสากวน

18,668

9.8

8

จ้าวชิ่ง

26,347

9.7

9

ฝอซาน

153,135

9.2

10

จ้านเจียง

41,235

9.2

10

เซินเจิ้น

275,091

9

11

เหมยโจว

16,173

8.9

12

ตงกว่าน

110,772

8.6

13

ซัวเถา

30,320

8.1

14

จงซาน

55,699

8

15

จูไห่

32,641

7.8

16

ชิงหย่วน

18,944

6.1

17

เจียงเหมิน

40,687

4.3

18

แหล่งข้อมูล : Guangzhoubendibao.com

เมื่อสังเกตอัตราการเติบโตของ GDP ของแต่ละเมืองในมณฑลกวางตุ้งจะพบว่า ส่วนใหญ่การเติบโตจะเพิ่มขึ้นมากในเมืองแถบตะวันตกและตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งโดยมีอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลัก ในขณะที่เมืองในแถบเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta:PRD) ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่มากกว่ากลับมีการเติบโตที่น้อยกว่า แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมณฑลกวางตุ้งเน้นการลงทุนในภาคตะวันตกและตะวันออกของมณฑลเพื่อกระจายความเจริญและการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมกันเพิ่มขึ้น ส่วนของนครกว่างโจวนั้นที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงเนื่องจากเทศบาลนครกว่างโจวมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นตัวกระตุ้นการเติบโต รวมถึงการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

จัดทำโดย: นางสาวจุฑามาศ สิงห์บำรุง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ไชน่า เดลี่ (China Daily) www.chinadaily.com.cn ประจำวันที่ 24 เมษายน 2556

http://www.chinadaily.com.cn/hqcj/zgjj/2013-04-26/content_8883029.html

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน