ไตรมาสแรก 2563 คนยูนนานรายได้เฉลี่ยลดลง แต่ประชากรในเขตชนบทรายได้เพิ่มขึ้น

23 Apr 2020

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ประชากรในมณฑลยูนนานมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 5,561 หยวน ลดลงร้อยละ 1.6 โดยสำหรับประชากรในเขตเมืองมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 9,281 หยวน ลดลงร้อยละ 3.4 ขณะที่ประชากรในเขตชนบทมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 2,937 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6

นอกจากนี้ ประชากรในมณฑลยูนนานมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเฉลี่ยต่อหัว 3,667 หยวน ลดลงร้อยละ 5.1  โดยสำหรับประชากรในเขตเมืองมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเฉลี่ยต่อหัว 5,278 หยวน ลดลงร้อยละ 8.8 ขณะที่ประชากรในเขตชนบทมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเฉลี่ยต่อหัว 2,531 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3

ในภาพรวม การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รายได้และรายจ่ายเพื่อการบริโภคของประชากรในมณฑลยูนนานลดลง อย่างไรก็ตาม การที่รายได้และรายจ่ายเพื่อการบริโภคของประชากรในเขตชนบทเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของมณฑลยูนนานในไตรมาสแรกของปี 2563 ที่ร้อยละ 5.9 โดยเฉพาะดัชนีราคาสินค้ากลุ่มอาหารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 ได้แก่ ราคาเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.4 ราคาผักสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 และราคาผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เหล่านี้ เป็นปัจจัยหนุนที่ช่วยเพิ่มรายได้และกำลังซื้อให้แก่ประชากรในเขตชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและทำไร่ปศุสัตว์เป็นหลัก

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/04/22/030653529.shtml

ยูนนาน รายได้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน