ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจของมณฑลเจียงซีมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

27 Oct 2023

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้สูง[1] เติบโตขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลัก 169 รายการจาก 433 รายการ ที่มียอดการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น เช่น โซล่าเซลล์และวงจรรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.6 และ 45.9 ตามลำดับ รวมถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8

ยอดการค้าปลีกของมณฑลเจียงซีมีมูลค่ารวม 7,171.6 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 โดยยอดการค้าปลีกของสมาร์ทโฟนและยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 46.6 และ 13.9 ตามลำดับ จากปัจจัยเกื้อหนุนของอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ในเดือนกรกฎาคม 2566 มีมูลค่าการค้าปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภคสูงกว่า 1,008.3 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 

 แหล่งอ้างอิง https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2023/08/27/020201636.shtml


[1] หมายถึงอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงกว่า 20 ล้านหยวนต่อปี

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน