แนวโน้มเศรษฐกิจกว่างซี ปี 56 ออกหัวออกก้อย ไม่ขอฟันธง

23 May 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : นักวิชาการประเมินว่า ปีนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจจะขยายตัวในแดนต่ำ ชาวกว่างซีจะมีเงินในกระเป๋าสตางค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ต้องจับตามองสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด

สถาบันสังคมศาสตร์เขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Academy of Social Science, 广西社会科学院) ออกหนังสือปกน้ำเงิน (Blue Book) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบทวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจเขตฯ กว่างซีจ้วง ปี 2556

เศรษฐกิจมหภาค ปีที่ผ่านมา (ปี 55) อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงเล็กน้อย กล่าวคือGDP กว่างซีมีมูลค่า 1.3 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 11.3 (ปี 54 ขยายตัวร้อยละ 12.3) แต่ยังถือว่าสามารถรักษาเสถียรภาพได้ดี (สูงกว่า GDP จีนทั้งประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 7.8)

สำหรับปี 56 คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจกว่างซีจะขยายตัวในระดับต่ำ ทั้งนี้ รัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑลจะให้การสนับสนุนเชิงนโยบาย เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายเพื่อกระตุ้นรายรับของประชาชน

การอุปโภคบริโภค ปี 55 ดัชนีราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของกว่างซีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.2 โดยเฉพาะราคาอาหาร (พืชผัก และเนื้อสัตว์) กอปรกับต้นทุนประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง และราคาที่ดินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ปีนี้ คาดว่า แนวโน้มราคาสินค้าในกว่างซีจะเข้าขั้นวิกฤตจากปีก่อน ราคาสินค้ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งต้องอาศัยมาตรการควบคุมราคาสินค้าจากภาครัฐเป็นเครื่องมือควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

นอกจากนี้ คาดการณ์ว่า ทางการน่าจะออกนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายระลอกใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ ช็อปปิ้งออนไลน์ จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ภาคอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินนโยบายควบคุมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ผลชะงัก ส่งผลให้ยอดการซื้อขายที่อยู่อาศัยลดลง ทั้งในแง่มูลค่า และพื้นที่จำหน่าย แต่สวนทางกับราคาซื้อขายที่กลับเพิ่มขึ้น

ในปี 56 ทางการจะยังคงดำเนินนโยบายคุมอสังหาฯ อยู่ต่อเนื่อง แต่คาดว่าในอนาคตจะค่อยๆ ลดมาตรการแทรกแซงลง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณซื้อขายที่อยู่อาศัยกลับฟื้นตัวขึ้นมา ในแง่ของนักลงทุนน่าจะเบนเข็มไปลงทุนในเมืองชั้นสอง/เมืองชั้นสาม หรือพื้นที่นอกเขตศูนย์กลางของเมืองชั้นหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีนโยบายบังคับในระดับเข้มข้น

การค้าต่างประเทศ ปีที่ผ่านมา อุปสงค์ในต่างประเทศอยู่ในช่วงฟื้นตัว ยอดการค้าต่างประเทศของกว่างซีมีมูลค่า 29,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 26.2 (ขยายตัวสูงเป็นอันดับ 6 ของทั้งประเทศ)

สำหรับปี 56 คาดว่า แม้จะได้รับผลกระทบต่ออุปสงค์ในต่างประเทศ แต่สถานการณ์การค้าต่างประเทศจะมีการขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการค้ากับอาเซียน (การค้าตามแนวชายแดน) 

ความเป็นเมือง (Urbanization) ปี 56 ภาครัฐจะยังคงให้ความสำคัญกับการขยายเมือง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่เมืองใหม่ และการสนับสนุนให้ชาวชนบทโอนสำมะครัวเข้าสู่เขตเมือง เพื่อกระตุ้นยอดการใช้จ่าย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน