แกร่งเกินร้อน… นครหนานหนิงวางตัวเป็น “เมืองอุตสาหกรรม” แห่งใหม่ของกว่างซี

23 Oct 2015

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : 6 อุตสาหกรรมเสาหลัก 3 นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมร้อยล้านหยวนของนครหนานหนิงมีแนวโน้มการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

การดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์ "เมืองอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง อุตสาหกรรมนำเมืองเจริญ" ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2554-2558) ของนครหนานหนิงสะท้อนผลสำเร็จหลายประการ โดยเฉพาะการขยายตัวของมูลค่าการผลิต และผลประกอบการธุรกิจ มีข้อสรุปดังนี้

ผลงานเยี่ยม : 6 อุตสาหกรรมเสาหลักปี 2557 มูลค่ารวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของนครหนานหนิงมีระดับการขยายตัว 1.23 เท่าตัวจากปี 2553 (สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11) และอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตเกินกว่าร้อยล้านหยวนเพิ่มขึ้นจาก 3 สาขาเป็น 8 สาขา

อุตสาหกรรมเสาหลัก 6 สาขา ได้แก่ เภสัชกรรมชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศ การแปรรูปอลูมิเนียม การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกล การแปรรูปอาหาร และพลังงานสะอาด

มูลค่ารวมการผลิตของอุตสาหกรรมข้างต้นมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 61.73 ของมูบค่ารวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของนครหนานหนิง เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 1.7 จุด

ช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 อุตสาหกรรมข้างต้นมีมูลค่า 127,600 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 18.24 โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปอลูมิเนียมมีสาขาที่มีแนวโน้มเติบโตมากที่สุดที่ร้อยละ 30.71

แรงไม่ตก : 3 นิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ 3 แห่งของนครหนานหนิงมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเด่นของตนเองในลักษณะแบ่งงานกันทำ นิคมที่กล่าวข้างต้น คือ

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนครหนานหนิง (Nanning New & High-tech Industrial Development Zone, 南宁国家高新技术产业开发区) มีอุตสาหกรรมสำคัญ คือ อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อะไหล่ยานยนต์

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับชาตินครหนานหนิง (Nanning Economic & Technological Development Area, 南宁经济技术开发区) มีพื้นที่รวมศูนย์ของเภสัชกรรมชีวภาพ เคมีภัณฑ์ (Fine Chemicals) และการผลิตกระดาษ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกว่างซี-อาเซียน (Guangxi-ASEAN Economic and Technological Development Zone, 广西东盟经济技术开发区) มีอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและผลพลอยได้ทางการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมเด่น

ปี 2557 นิคมอุตสาหกรรม 16 แห่งทั่วนครหนานหนิงมีมูลค่ารวมการผลิตภาคอุตสาหกรรม 231,190 ล้านหยวน โดย 3 นิคมข้างต้นมีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.13 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 34.6

ช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 นิคมข้างต้นมีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวม 132,000 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.57 ของมูลค่าการผลิตทั้งเมือง และส่งผลต่ออัตราการขยายตัวภาคการผลิตของเมืองร้อยละ 16.31

     เป็นกอบเป็นกำ: ผลประกอบการธุรกิจรายใหญ่ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีธุรกิจรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศหลายรายตบเท้าเข้าลงทุนในนครหนานหนิง เช่น บริษัทตัวแทนผลิตรายใหญ่ระดับโลกอย่าง Foxconn บริษัทอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่อันดับห้าของโลกอย่าง Wahaha (娃哈哈) บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ของจีนอย่าง Yili (伊利) และบริษัทผู้ผลิตรถไฟอย่าง China South Railway: CSR (中国南车)

ปี 2557 นครหนานหนิงมีธุรกิจที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่าร้อยล้านหยวน 592 ราย (ในจำนวนนี้ เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าการผลิตเกินพันล้านหยวน 40 ราย) เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ทั้งหมด 292 ราย มีมูลค่ารวมการผลิตภาคอุตสาหกรรม 270,077 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.01 ของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งเมือง

ช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 ธุรกิจที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่าร้อยล้านหยวนมีจำนวน 543 ราย เพิ่มขึ้น 93 ราย (YoY) มูลค่าการผลิตรวม 212,787 ล้านหยวน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.8 ของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของทั้งเมือง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จุด (YoY) และส่งผลต่ออัตราการขยายตัวภาคการผลิตร้อยละ 19.04

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน