เมืองใหม่คงก่าง มณฑลส่านซี เปิดให้บริการส่งออก Cross Border E-Commerce แบบ B2B

16 Sep 2020

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 กรมศุลกากรประกาศ 12 เมืองนำร่องการส่งออกสินค้าจากคำสั่งซื้อออนไลน์ข้ามแดน (Cross Border E-Commerce) ประเภท B2B (Business-to-Business) รุ่นที่ 2 ตามแผนการขยายพื้นที่กำกับดูแลพิเศษเพื่อการส่งออกสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (General Administration of Customs on Expanding Pilot Export Supervision of Cross-border E-commerce Enterprises) จากนั้น เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 ศุลกากรนครซีอานได้อนุมัติให้เมืองใหม่คงก่าง (Airport New City) เป็นเมืองนำร่องการส่งออกสินค้าแบบ Cross Border E-Commerce ประเภท B2B รองรับการขยายตัวของการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน และใช้ประโยชน์จากศักยภาพระบบขนส่งสินค้าทางอากาศในพื้นที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

ศุลกากรเมืองใหม่คงก่าง กำหนดการส่งออกสินค้าจากคำสั่งซื้อข้ามพรมแดนประเภท B2B ผ่านรหัสศุลกากร (Supervision Method Code) 2 รหัสใหม่ คือ “9710” และ “9810” ทั้ง 2 รหัสมีข้อแตกต่างในขั้นตอนการสำแดงและวิธีการนำส่งสินค้า ดังนี้

รหัสส่งออก 9710 (B2B Cross Border E-commerce Direct Export)

สำหรับวิสาหกิจส่งออกในประเทศรับคำสั่งซื้อจากวิสาหกิจต่างประเทศ และจัดส่งสินค้าโดยตรงไปยังผู้สั่งซื้อ

รหัสส่งออก 9810 (B2B Cross Border E-commerce Export to Overseas/International Warehouse)

สำหรับวิสาหกิจส่งออกในประเทศที่อาจจะยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อ แต่ประสงค์ส่งออกสินค้าเพื่อทำตลาดในต่างประเทศ สามารถส่งสินค้าไปยังคลังจัดเก็บสินค้าในต่างประเทศได้ เพื่อรอคำสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ในพื้นที่นั้นๆ

นอกจากนี้ รหัส 9810 ยังมีความแตกต่างจากรหัส 1210 เดิมที่กรมศุลกากรจีนเคยประกาศใช้ ตามคำสั่งหมายเลข 57 ปี 2557 รหัส 1210 กำหนดให้วิสาหกิจในประเทศใช้พื้นที่ศุลกากรพิเศษหรือคลังสินค้าที่ถูกกำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการคืนเงินภาษีส่งออก แต่รหัส 9810 กำหนดให้วิสาหกิจในประเทศ สามารถส่งออกสินค้าไปยังคลังสินค้า ในต่างประเทศผ่านคำสั่งซื้อออนไลน์ข้ามพรมแดน ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

ข้อมูลเพิ่มเติมจากนาง Ren Yi รอง ผอ. ศุลกากรนครซีอานประจำสนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยางระบุว่า การได้รับอนุมัติในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบท้องถิ่นไปยังต่างประเทศได้มากและสะดวกยิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายของ B2B มักมีปริมาณสูงกว่า B2C (Business to Consumers) เพราะเป็นการซื้อขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสำหรับจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไปทีละมากๆ

ศุลกากรนครซีอานยังได้อำนวยความสะดวกในกระบวนการสำแดงสินค้าและการขอคืนภาษี โดยจัดตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อการส่งออกผ่านระบบการค้าออนไลน์ข้ามแดน (Cross-border E-commerce B2B Export and Special Area) ซึ่งวิสาหกิจที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าตามรอบการขนส่งสินค้า (รหัส 9810) สามารถส่งสินค้ามายังพื้นที่พิเศษฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ อาทิ การส่งออกจากพื้นที่พิเศษฯ จะถูกสำแดงในกลุ่มการค้าทั่วไป (General-trade Declaration) เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษี และยังสามารถยื่นพิธีการทางศุลกากรและการคำนวณภาษี/ขอคืนภาษีได้ครบจบในที่เดียว โดยการยื่นขอคืนภาษี ณ พื้นที่พิเศษเพื่อการส่งออกผ่านระบบการค้าออนไลน์ข้ามแดนนี้ เป็นเป้าหมายใหม่ที่ศุลกากรนครซีอานมุ่งอำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจ ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการยื่นขอคืนภาษี จากเดิมที่สามารถขอคืนภาษีได้ต่อเมื่อสินค้าเหล่านั้นถูกส่งออกไปแล้วเท่านั้น

ช่วงเวลาทดลองดำเนินการฯ ตั้งแต่ 1-12 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา เมืองใหม่คงก่างได้ร่วมกับสนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ในการจัดสรรเที่ยวบินขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศบ้างแล้ว โดยขนส่งสินค้าภาพวาด ตุ๊กตาโบราณจำลองราชวงศ์ถัง และสินค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอื่นๆ ไปยังเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ ในอนาคตคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีเที่ยวบินขนส่งสินค้าจากนครซีอานอยู่แล้ว ปัจจุบัน  Airport New City และสนามบินซีอานเสียนหยางเปิดให้บริการขนส่งสินค้าไปแล้วรวม 29 เส้นทาง (ในประเทศ 15 เส้นทาง และต่างประเทศ 11 เส้นทาง ในจำนวนนี้เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศจากนครซีอานไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนเพียง 2 เส้นทางคือ กทม. และกรุงฮานอย) รวมไปถึงความหลากหลายของแพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่บริษัทต่างๆ ในจีนพัฒนามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และช่องทางการลำเลียงสินค้าที่ทำได้สะดวกทำให้ลูกค้าในต่างประเทศสั่งซื้อสินค้าได้คราวละมากๆ

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://sn.people.com.cn/GB/n2/2020/0902/c380804-34267647.html
  2. http://snydyl.shaanxi.gov.cn/article/41723.html
  3. http://www.xixianxinqu.gov.cn/xwzx/xcdt/92995.htm

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน