เมืองหลิ่วโจวรุกแผนยุทธศาสตร์พลิกโฉมเมือง เร่งก้าวสู่ศูนย์กลางแถบเศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง

10 Jun 2014

หนังสือพิมพ์หลิ่วโจว เดลี่ : เมืองหลิ่วโจวกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ เน้นปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม พัฒนาโครงข่ายคมนาคมแบบหลายมิติ เพื่อยกระดับบทบาทของเมืองในแถบเศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง

แถบเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแถบเศรษฐกิจแม่น้ำเพิร์ล-แม่น้ำซีเจียง (Pearl River-Xi River Economic Belt, 珠江西江经济带) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาคในประเทศจีน รวมถึงความร่วมมือเปิดสู่ภายนอกกับอาเซียน

ปีที่ผ่านมา (ปี 56) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่างแผนพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำเพิร์ล-แม่น้ำซีเจียงเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ โดยที่มีเมืองหลิ่วโจวเป็นส่วนหนึ่งในแผนดังกล่าว      

เมื่อไม่นานมานี้ กลุ่มนักวิจัยสภาพการพัฒนาและปฏิรูปแถบเศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียงของคณะกรรมมาธิการพรรคฯ เขตฯ กว่างซีจ้วงได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจเมืองหลิ่วโจว

ในการนี้ นายหวง หลาน สี่ (Huang Lan Xi, 黄兰喜) รองหัวหน้าฝ่ายงานวิจัยวิจัยนโยบายคณะกรรมาธิการพรรคฯ ประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง (The Policy Research Office of CPC Guangxi Committee, 广西区党委政策研究室) กล่าวว่า เมืองหลิ่วโจวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาแถบพื้นที่เศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง (Xi River Economic Belt, 西江经济带)

เมื่อต้นปีนี้ ทางการเมืองหลิ่วโจวได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมพัฒนาเมือง เปิดหลิ่วโจวสู่ภายนอกเพื่อเร่งสร้างเมืองหลิ่วโจวให้เป็นเมืองศูนย์กลางแถบศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง และกำหนดฟังก์ชั่นของเมืองฯ เป็น 1 ชุมทาง 1 ฐาน 3 ศูนย์ในแถบเศรษฐกิจดังกล่าว1 ชุมทางหมายถึง การสร้างชุมทางการคมนาคมแบบครบวงจรที่มีความทันสมัย

1 ฐานหมายถึง การสร้างฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความทันสมัย

และ 3 ศูนย์กลางหมายถึง การสร้างศูนย์กลางการเงิน ศูนย์สารสนเทศ และศูนย์กลางการบริการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น เทศบาลเมืองหลิ่วโจวได้เร่งให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยกำหนดให้อุตสาหกรรมสมัยใหม่และอุตสาหกรรมบริการเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม พร้อม ๆ กับการพัฒนาภาคการเกษตรที่ได้ผลผลิตและความปลอดภัยสูง

นอกจากนี้ ยังกำหนดแผนงานส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของเมือง โดยเฉพาะการสนับสนุนเชิงนโบบาย และการส่งเสริมให้วิสาหกิจปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตสูง เพื่อวางรากฐานอุตสาหกรรมให้กับเมืองศูนย์กลางของแถบเศรษฐกิจฯ

ขณะเดียวกัน เทศบาลเมืองหลิ่วโจววางแผนทุ่มเงินลงทุนจำนวนมหาศาลในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ เงินลงทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมภาคการบริการเกือบ 50,000 ล้านหยวน (การเงิน ลิสซิ่ง และการท่องเที่ยว) เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มูลค่ากว่า 2.9 แสนล้าน (สถานีขนส่ง สะพาน ท่อก๊าซ ถนนหนทาง) และเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงพื้นที่และที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและชนบทอีกราว ๆ 17,600 ล้านหยวน

การดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท ตลอดจนเป็นการเร่งฝีก้าวการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ และพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในแถบเศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน