เมืองหลิ่วโจวปรับทิศทางการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสู่ความทันสมัย

5 Nov 2020

ไฮไลท์

  • รัฐบาลกว่างซีกำลังผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของเมืองหลิ่วโจวเปลี่ยนถ่ายไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาโมเดล “อินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม” (Industrial Internet of Things- IIoT) เพื่อปรับโฉมโครงสร้างการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตที่มีเทคโนโลยีคอนเทนต์ขั้นสูง และเป็นโมเดลต้นแบบที่เมืองอุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกล และเหล็กกล้า เป็นสาขานำร่อง
  • แนวทางการดำเนินการ ได้แก่ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลไกการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสู่ดิจิทัล ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทักษะ การบริหารจัดการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดตั้งพันธมิตรในห่วงโซ่อุตสาหกรรม การสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ และการปฏิรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ระบบเครือข่าย และระบบอัจฉริยะ
  • เขตเมืองใหม่หลิ่วตง (Liudong New District) เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐให้การส่งเสริมอย่างเต็มที่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ และ 5G เข้ากับภาคเศรษฐกิจจริง (Real economy) เร่งผลักดันการพัฒนาระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในระบบการผลิตเชิงลึกและรอบด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาเชิงคุณภาพ

 

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงกำลังก้าวเข้ายุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า “อุตสาหกรรม 4.0” แล้ว ปัจจุบัน อุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังตระหนักมากขึ้นว่า อุตสาหกรรมการผลิตที่ตนดำเนินการอยู่ กำลังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุคดิจิทัล รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตใน “เมืองหลิ่วโจว” (Liuzhou City/柳州市) ของเขตฯ กว่างซีจ้วง

การที่ “หลิ่วโจว” เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมณฑล รัฐบาลกว่างซีจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตของเมืองหลิ่วโจวในการก้าวเข้าสู่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาโมเดล “อินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม” (Industrial Internet of Things- IIoT) ที่จำเป็นต้องดำเนินควบคู่กับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคู่ขนาน (Dual Circulation) ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก (เน้นอุปสงค์ภายในประเทศ) ร่วมกับการขยายการค้ากับต่างประเทศในลักษณะเกื้อกูลกัน

ในฐานะ “เมืองสาธิตอินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม” เมืองหลิ่วโจวกำลังแสวงหาโมเดลอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่เพื่อปรับโฉมโครงสร้างการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตที่มีเทคโนโลยีคอนเทนต์ขั้นสูง ผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่สำคัญจะต้องเป็นโมเดลต้นแบบที่เมืองอุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

แนวทางการดำเนินการที่น่าสนใจ เช่น (1) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลไกการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสู่ดิจิทัล ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทักษะ การบริหารจัดการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (2) การส่งเสริมการจัดตั้งพันธมิตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรมระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจต้นน้ำ-ปลายน้ำ (3) การสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่และการปฏิรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ระบบเครือข่าย และระบบอัจฉริยะ และ (4) การเร่งผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งมาใช้ในอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกล และเหล็กกล้า เป็นสาขานำร่อง

โดย “เขตเมืองใหม่หลิ่วตง” (Liudong New District/柳东新区) ของเมืองหลิ่วโจว เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐให้การส่งเสริมอย่างเต็มที่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ และ 5G เข้ากับภาคเศรษฐกิจจริง (Real economy) เร่งผลักดันการพัฒนาระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในระบบการผลิตเชิงลึกและรอบด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาเชิงคุณภาพ

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com (中新社广西) วันที่ 28 ตุลาคม 2563
ภาพประกอบ www.itu.int และ www.cxoinsightme.com

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน