เติบโตต่อเนื่อง! เศรษฐกิจฉงชิ่งปี 2562 ตลอด 10 เดือนที่ผ่านมาโตขึ้นกว่าร้อยละ 10.8

21 Nov 2019

 

ในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมที่ผ่านมา ตัวเลขการนำเข้า-ส่งออกของมหานครฉงชิ่งมีมูลค่ากว่า 469,110 ล้านหยวน เติบโตกว่าร้อยละ 10.8  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สูงกว่าอัตราโดยรวมทั่วประเทศร้อยละ 8.4  โดยมีตัวเลขการส่งออกมูลค่ากว่า 300,340 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 และตัวเลขการนำเข้ามูลค่า 168,770 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9

จากรายงานพบว่า ตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา มหานครฉงชิ่งมีตัวเลขการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ ภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (一带一路)” รวม 129,470 ล้านหยวน โตขึ้นร้อยละ 31.2 สูงกว่าอัตราการเติบโตทั้งมหานครฉงชิ่งถึงร้อยละ 20.4 ส่วนด้านการค้าระหว่างประเทศของมหานครฉงชิ่งคิดเป็นร้อยละ 27.6 โดยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.3 นอกจากนั้น ตัวเลขการส่งออกมีมูลค่า 69,940 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 21 และตัวเลขการนำเข้ามีมูลค่า 59,530 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 45.6

ด้านการลงทุนจากต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 60  นับเป็นสัญญานอันดีว่ามหานครฉงชิ่งมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในฉงชิ่งมีตัวเลขนำเข้า- ส่งออกรวม 2,736.4 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 13.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.3 ด้านการค้าระหว่างประเทศของมหานครฉงชิ่งสูงกว่าปี 2561 ถึงร้อยละ 1.4  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ตัวเลขการส่งออกอยู่ที่ 186,660 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 8  คิดเป็นร้อยละ 62.2 ของการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่ตัวเลขการนำเข้าอยู่ที่ 869,800 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 27.5 คิดเป็นร้อยละ 51.5 ของการนำเข้าทั้งหมด

มหานครฉงชิ่งมีข้อได้เปรียบทางการค้าเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางภายใต้นโยบาย หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (一带一路) เขตเศรษฐกิจแยงซีเกียง (长江经济带) และเขตขนส่งสินค้ารถไฟสายจงโอว จีน-ยุโรป (中欧班列) ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน

****************************************************

แหล่งที่มา  

  1. เนื้อข่าว    http://www.cq.gov.cn/zqfz/gmjj/content_411779
  2. ภาพจาก   http://cq.ifeng.com/a/20171004/6046698_shtml#p=1
  3. ภาพปก    www.mafengwo.cn บัญชี Feng

จัดทำโดย
นางสาวณัฐริกา ดอนวิจารณ์ นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

เรียบเรียงโดย
นางสาวจิรัชญา นามวงษ์   เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
นางสาวชญานุช หนูทอง    เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน