เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ โชว์แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 13

3 Feb 2016

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: ทางการกว่างซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (อ่าวตังเกี๋ย) โดยเฉพาะการบูรณาการความร่วมมือของเมืองสมาชิก และการสร้างความเชื่อมโยงกับชาติสมาชิกอาเซียน

เขตเศรษฐกิจอ่าวเปยปู้กว่างซี มีพื้นที่รวม 1/5 ของมณฑล ประชากร 1/4 ของมณฑล ขนาดเศรษฐกิจ 1/3 ของมณฑล และรายได้การคลัง 2/5 ของมณฑล เป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจของกว่างซี

สำนักงานเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้และความร่วมมือกับอาเซียน (Beibu Gulf Economic Zone & Cooperation with ASEAN Office of Guangxi, 广西北部湾经济区和东盟开放合作办公室) ได้ประกาศแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (ระหว่างปี พ.ศ.2559-2563) ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้แจกกรีนการ์ด (Green card) ให้คนเก่ง และ ยอมรับร่วมในวุฒิการศึกษา

       ให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ สร้างกลไกการส่งเสริมบุคลากรแบบรอบด้าน จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร มอบกรีดการ์ดให้กับบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูงและบุคลากรที่กำลังขาดแคลนเร่งด่วน ส่งเสริมนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการสาธาระ เช่น ที่อยู่อาศัย การตั้งถิ่นฐาน ประกันสังคม ประกันการรักษาพยาบาล การเข้าเรียนของบุตรธิดา และการทำงานของคู่สมรส

การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจีน-อาเซียน การร่วมกันศึกษาวิจัยแผนงานแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน การเร่งสร้างฐานความร่วมมือด้านทรัพยากรบุคคลกับอาเซียน การทดลองดำเนินการเรื่องการยอมรับวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับอาเซียน การสนับสนุนโอกาสการเข้าทำงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียบกับประชาชนจีน

รวมกลุ่มเมือง (Urban Integration)

ระยะ 5 ปีต่อจากนี้ จะมีการรวมกลุ่มเมืองในมิติใหม่ นอกเหนือจากสาขาเดิมที่เมืองสมาชิก 4 เมืองในอ่าวเป่ยปู้ (นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง) ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ คือ ระบบประกันสุขภาพ ระบบโทรคมนาคม ระบบการเงินการธนาคาร และการซื้ออสังหาริมทรัพย์

การผ่อนคลายนโยบายสำมะโนครัว (ของเมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง) ระบบประกันสุขภาพของเมืองกับชนบทในมาตรฐานเดียวกัน การชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านบัตรประกันสังคมในต่างเมือง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนด้านการลงทุน การก่อสร้าง การบริหารจัดการและการบริการในระบบขนส่งมวลชน การใช้บัตร one pass ในระบบขนส่งมวลชนทั้งรถเมล์ รถไฟใต้ดิน รถแท็กซี่ ทางด่วน และรถไฟระหว่างเมือง

การส่งเสริมความร่วมมือด้านระบบการศึกษา การสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาชั้นดีจัดตั้งวิทยาเขตในต่างพื้นที่ การสร้างกลไกความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมครูอาจารย์ การส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเป็นธรรมและสมดุล

การพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์กับอาเซียน

การกระชับความร่วมมือด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลกับอาเซียน การผ่อนคลายความเข้มงวดในการเข้าสู่ตลาดด้านการบริการทางการแพทย์ การสร้างกลไกความร่วมมือด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลระหว่างประเทศกับชาติสมาชิกอาเซียน การเร่งสร้างความยอมรับร่วมสำหรับแพทย์ที่ได้รับการรับรองวิชาชีพให้สามารถดำเนินธุรกิจในพื้นที่อ่าวเป่ยปู้ได้

การดำเนินนโยบายพิเศษเพื่อดึงดูดให้นักธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจจากอาเซียนเข้ามาจัดตั้งกิจการในนครหนานหนิง (เช่น นโยบายภาษี การเช่าโรงงาน การเข้าทำงาน) การรวมกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในอ่าวเป่ยปู้เพื่อดำเนินนโยบาย "ก้าวออกไป" ลงทุนในอาเซียน

การพัฒนาแบรนด์ท่องเที่ยวในอ่าวเป่ยปู้

มุ่งเป้าพัฒนาภาพลักษณ์และแบรนด์ของอ่าวเป่ยปู้การสถานที่พักตากอากาศ  การพัฒนาจุดท่องเที่ยวริมทะเลและเกาะ โรงแรม สวนสนุก สวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์ การพัฒนาท่าเรือสำราญและเรือยอร์ชกับอาเซียน การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวกีฬาทางน้ำและสถานที่พักตากอากาศริมทะเล

การพัฒนาความร่วมมือด้านการออกเอกสารสิทธิเพื่อการท่องเที่ยวข้ามประเทศในอ่าวเป่ยปู้ การจัดตั้งร้านค้าปลอดภาษีและศูนย์การค้าปลอดภาษีในด่านชยแดน ท่าเรือสำราญ และท่าอากาศยานในนครหนานหนิง การเร่งขออนุมัติเรื่องการดำเนินนโยบายคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

 

ลิงค์ข่าว

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นฐานความร่วมมือใหม่ของการ คลัสเตอร์เมืองรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (15 ก.ค. 2557)

ทำรายการ ฟรีมิติใหม่ของภาคธนาคารในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (10 เม.ย. 2557)

กว่างซีชูโมเดล "คลัสเตอร์" พัฒนาเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้ (27 พ.ค. 2556)

ฉบับที่ 13อ่าวเป่ยปู้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน