เขตทดลองการค้าเสรีเหลี่ยงเจียง มหานครฉงชิ่งครบรอบสองปี เร่งนโยบายใหม่ “การเปลี่ยนแปลงใหม่สามด้าน”เพื่อการพัฒนาในอนาคต

23 May 2019

เขตทดลองการค้าเสรีเหลี่ยงเจียง มหานครฉงชิ่งครบรอบสองปี เร่งนโยบาย การเปลี่ยนแปลงใหม่สามด้าน เพื่อการพัฒนาในอนาคต

วันที่ 8 เมษายน 2562  เขตทดลองการค้าเสรีพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง มหานครฉงชิ่ง รายงานในการประชุมแถลงข่าววันครบรอบสองปีของการจัดตั้งเขตการค้าเสรี ณ เขตเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าว ระบุว่า จนถึงปัจจุบันในเขตเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าวมีครัวเรือนอาศัยอยู่ 19,420  ครัวเรือน มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 36,720 ล้านหยวน และเนื่องจากเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียงเป็นเขตพื้นที่หลักของเขตทดลองการค้าเสรีของมหานครฉงชิ่ง แผนต่อไปของการพัฒนาในอนาคตที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือการเปลี่ยนแปลงใหม่สามด้าน  ในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น

1) เร่งสร้างระบบ“การขนส่งหลายรูปแบบ”

เขตเหลี่ยงเจียงวางแผนผลักดันการสร้างระบบ“การขนส่งที่หลากหลายรูปแบบ” โดยส่งเสริมการสร้างศูนย์ควบคุมการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะเน้นระบบ “บริการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ” (single window) สำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า โดยสำหรับเดือนมกราคม 2562 นี้ เขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียงได้จัดงานการวางรากฐานการขนส่งหลากหลายรูปแบบของจีน (ฉงชิ่ง) – สิงคโปร์ ขึ้นที่สวนหยูฟู่ ของเขตดังกล่าว ซึ่งได้จัดแสดง โครงการสาธิตการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าของจีน  (ฉงชิ่ง) – สิงคโปร์ ด้านโลจิสติกส์ หรือ China – Singapore Strategic Interconnection Demonstration Project ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยนายหยาง ลี่เจี๋ย รองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารของเขตเหลี่ยงเจียงกล่าวว่า แผนพัฒนาขั้นต่อไปคือการเพิ่มบทบาทการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และเขตเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี โดยใช้จุดสำคัญ เช่น ท่าเรือกว่อหยวน สำหรับการช่วยผลักดันนโยบายให้เกิดความสำเร็จ

2) เร่งขยายธุรกิจซ่อมบำรุงรักษาผูกมัดทั่วโลก

จากข้อมูลที่ผูกกับท่าเรือเหลี่ยงลู่ชุนทาน  แสดงให้เห็นว่าท่าเรือโซนผลิตภัณฑ์สมาร์ทเทอร์มินอล(Intelligent Terminal Products) มีประมาณ 5,080 ล้านชิ้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 20       ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สมาร์ทเทอร์มินอลได้กระจายอยู่ในเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียงเป็นหลัก โดยจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการค้า การแปรรูป อาทิ การดำเนินงานการซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์สมาร์ทเทอร์มินอล ในปัจจุบัน ธุรกิจซ่อมบำรุงผูกมัดดำเนินงานไปด้วยดี สร้างความมั่งคั่งแก่พื้นที่ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาในส่วนของการผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์สมาร์ทเทอร์มินอลที่หลากหลายรวมกัน โดยกลุ่มศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาของ HP จากทั่วโลก มีผลการดำเนินการกว่า 2,000 ล้านหยวน และหากเป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัท Yi Bao ซึ่งเป็นบริษัทรับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่อันดับต้น ๆ ของมหานครฉงชิ่ง ให้ข้อมูลว่าในปีหนึ่งน่าจะมีการให้บริการซ่อมโทรศัพท์มือถือสูงถึง 530,000 เครื่อง มีมูลค่าถึง 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้น ยังมีหนังสือ E-Book และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 180,000 เครื่อง มีมูลค่าของสินค้าถึง 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3) เร่งผลักดันการปฏิรูป “บริการทางอินเทอร์เน็ต+บริการจากรัฐบาล”

เขตเหลี่ยงเจียงวางแผนจะผลักดันการปฏิรูป  “บริการทางอินเทอร์เน็ต+บริการจากรัฐบาล”  และคาดว่าภายในปีนี้  จะส่งเสริมเรื่องการบริการภาครัฐบาลอย่างน้อยร้อยละ 80 และจะผลักดันการปฏิรูปการบริหารการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียงยังจะจับมือกับประเทศพัฒนาแล้ว และภูมิภาคที่โดดเด่นด้านการค้า เช่น สิงคโปร์ เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับการพัฒนาเขตดังกล่าวด้วย

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

ภายใต้การกำกับดูแลของ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

 

ที่มา: สำนักข่าวฉงชิ่ง

ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562

www.cq.cqnews.net

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน