อาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 2565

14 Nov 2022

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565 สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) เผยว่า ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 2565 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนอยู่ที่ 34.62 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนดังกล่าว มูลค่าการค้าระหว่างจีน – อาเซียนอยู่ที่ 5.26 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.2 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนในช่วงดังกล่าว ซึ่งอาเซียนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และ สหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และ ร้อยละ 6.8 ตามลำดับ นอกจากนี้ มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศตามข้อริเริ่ม BRI อยู่ที่ 11.23 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9

ทั้งนี้ ในเดือน ต.ค. 2565 มูลค่าการส่งออกของจีนอยู่ที่ 2.98 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 โดยได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ลดลง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการมีฐานตัวเลขที่สูงในช่วงเดียวกันของปี 2564 ทั้งนี้ ในเดือน ต.ค. 2565 (1) จีนส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.6 (2) จีนส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 9 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2563 และ (3) มูลค่าการส่งออกของจีนไปอาเซียนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่ร้อยละ 20.3

อาเซียนBRIการค้าระหว่างประเทศของจีนการส่งออกของจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน