ส่านซีเตรียมผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคกลางคืน กระตุ้นการบริโภคท้องถิ่น

22 Jun 2020

สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซี เตรียมผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคกลางคืนให้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมกระตุ้นการบริโภคภายในพื้นที่ ประกาศจัดตั้งเมืองสาธิตเศรษฐกิจกลางคืน (夜间经济示范城市) โดยกำหนดให้นครซีอานและเมืองเป่าจี เป็นพื้นที่นำร่องเมืองสาธิตฯ ของมณฑลส่านซี

แผนการจัดตั้งเมืองสาธิตฯ นี้จะครอบคลุมกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ถนนคนเดิน/ถนนสายวัฒนธรรม สถานบันเทิงยามค่ำคืน และโรงภาพยนตร์ โดยตั้งเป้าใช้ 3-5 ปีในการจัดตั้งพื้นที่สาธิตฯ ดังกล่าว พร้อมกันในพื้นที่นำร่องเมืองสาธิตฯ รวม 10 แห่ง โดยจะบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในแต่ละพื้นที่ สร้างจุดเด่นเฉพาะตัวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มณฑลส่านซีได้เร่งพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวหลักของมณฑลส่านซีให้มีความสวยงาม ควบคู่ไปกับการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยรอบให้มีมาตรฐานและทันสมัย เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นทุกปี และได้เน้นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมต้าถัง (Datang All Day Mall) ที่ผสมผสานรูปแบบการแสดงวัฒนธรรมโบราณสมัยราชวงศ์ถังเข้ากับอุปกรณ์แสง สี เสียงที่ทันสมัย ในปี 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ได้เผยผลสำรวจ 10 อันดับถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรมและถนนที่ได้รับความนิยมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของจีน (2019夜间游客最喜爱的十大历史文化、商业街及网红步行街) โดยถนนสายวัฒนธรรมต้าถัง (Datang All Day Mall) ติดอันดับ 5 ใน 10 ของประเทศและอยู่ในอันดับ 2 ของจีนตะวันตก รองจากนครฉงชิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองเซินเจิ้น และกรุงปักกิ่ง

นอกจากนี้ ในปี 2562 การถ่ายทอดสดการแสดงของถนนสายวัฒนธรรมต้าถังชุด 不倒翁 A roly-poly toy ผ่านแพลตฟอร์ม Tik Tok ยังได้รับความนิยมอันดับ 1 ด้วยสถิติเข้าชมมากกว่า 1,960 ล้านครั้งอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบในภาพรวมแล้ว สถิติการถ่ายทอดและเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในนครซีอานยังคงอยู่ในอันดับที่ 8 ของแพลตฟอร์ม Tik Tok รองจากกรุงปักกิ่ง นครเฉิงตู นครเซี่ยงไฮ้ เมืองเซินเจิ้น นครกว่างโจว นครหังโจว และนครฉงชิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมในสถานที่ท่องเที่ยวแบบกระจุกตัว สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ห่างออกไปจากเขตเมืองมักได้รับความนิยมไม่มากเท่าที่ควร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่รัฐบาลมณฑลส่านซีวางเป้าหมายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปยังหัวเมืองขนาดใหญ่ ให้เป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าในช่วง 1-2 ปีนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวจากในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยยังคงเน้นการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นหลัก

ภาพมุมสูงของ Datang All Day Mall

ในส่วนของเมืองเป่าจี ตั้งแต่ 12 มิ.ย.  – 30 ก.ย. 2563 รัฐบาลมณฑลส่านซีกำหนดให้เมืองเป่าจีทดลองแผนนำร่องการท่องเที่ยวภาคกลางคืน ภายใต้แนวคิด “Night shopping, Night feast, Night show, Night tour in Baoji City” ใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) อาหาร (2) สินค้า (3) กิจกรรมบันเทิง (โรงมหรสพ โรงภาพยนต์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่ม) (4) การศึกษา (พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ) และ (5) กิจกรรมที่สถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะจัดขึ้น ซึ่งโดยมากจะจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจการค้าขนาดเล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า Wechat Payment แพลตฟอร์มให้บริการชำระเงินชื่อดังของจีน รายงานแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของร้านค้าขนาดเล็กที่อ้างอิงข้อมูลการชำระเงินผ่านระบบ Wechat Payment (The Latest Big Data of Small Store Economic Recovery) พบว่า ในเดือน พ.ค. 2563 ยอดรวมการชำระเงินของธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กทั่วประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ม.ค. และ ก.พ. แล้ว มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.1 เท่า ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติ COVID 19 เนื่องจากธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กในจีนก่อให้เกิดการจ้างงานมากถึงร้อยละ 80 ของจำนวนตำแหน่งงานทั่วประเทศ นอกจากจะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ยังพบว่า แนวโน้มเจ้าของกิจการในธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กรายใหม่ประจำเดือน พ.ค. 2563 เป็นคนยุค 90s โดยเจ้าของกิจการที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสัดส่วนมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 24.6 มากกว่าเจ้าของกิจการที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 18 ของจำนวนร้านค้าขนาดเล็กที่จดทะเบียนใหม่ในเดือน พ.ค. ทั้งหมด โดยนครซีอานเป็นเมืองที่มีร้านค้าขนาดเล็กที่มียอดการชำระผ่าน Wechat Payment อยู่ในลำดับที่ 10 รองจากนครกว่างโจว นครฉงชิ่ง เมืองเซินเจิ้น นครเฉิงตู เมืองตงก่วน กรุงปักกิ่ง เมืองฝอซาน นครเจิ้งโจว และนครเซี่ยงไฮ้ แต่เมื่อพิจารณาถึงการจับจ่ายใช้สอยในธุรกิจการท่องเที่ยวภาคกลางคืนแล้ว พบว่า นครซีอานมียอดการชำระเงินสูงสุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ของทางตอนเหนือของประเทศ แนวโน้มการเติบโตของสถิติข้างต้นนี้ ส่งผลให้รัฐบาลมณฑลส่านซีตั้งเป้าการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวภาคกลางคืนควบคู่ไปกับการสนับสนุนธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในพื้นที่ และเป็นหนึ่งในกลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจที่สำคัญของมณฑลส่านซี

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.xiancn.com/content/2020-06/09/content_3597204.htm
  2. http://zhengqi.xiancity.cn/system/2020/01/07/030705297.shtml
  3. http://baby.ifeng.com/c/7t5jPlNd8Eb
  4. http://www.gov.cn/xinwen/2020-06/16/content_5519728.htm
  5. http://xa.wenming.cn/pzxa/201911/t20191120_6160868.html

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน