สัมประสิทธิ์จีนีรายได้ประชากรจีนประจำปี 2556 แตะ 0.473

22 Jan 2014

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.57 สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนได้เผยสถิติเกี่ยวกับรายได้ประชากรจีน โดยชี้ว่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficien) หรือสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ของประชากรจีนในปี 2556 สูงถึง 0.473 ซึ่งได้แตะขั้นอันตรายตามมาตรฐานโลก

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนได้เผยสถิติทางเศรษฐกิจของจีนประจำปี 2556 ดังนั้น

ดัชนีราคาผู้บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 โดยเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เขตชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8

รายได้ประชากร – เฉลี่ยต่อหัว 29,547 หยวน โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในเขตเมืองเท่ากับ 26,955 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในเขตชนบทเท่ากับ 8,896 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 สัมประสิทธิ์จีนีเท่ากับ 0.473

มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินถาวร – 43,652,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 โดยส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนจากภาคเอกชน 2,747,940 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ครองสัดส่วนร้อยละ 63 ของการลงทุนทั้งหมด

มูลค่าการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ – 8,601,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 ยอดการขายที่อยู่อาศัยเท่ากับ 1,306 ล้านตารางเมตรที่มีมูลค่า 8,142,800 ล้านหยวน

หลังจากสำนักงานสถิติได้เผยสถิติดังกล่าวแล้ว สื่อมวลชนจีนได้แสดงความห่วงกังวลต่อเศรษฐกิจจีนไม่น้อย อาทิ อัตราการเติบโตของรายได้ประชากรในเขตเมือง(ร้อยละ 7.0) น้อยกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 7.7 นอกจากนี้ ราคาที่อยู่อาศัยในปีที่ผ่านมาได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการควบคุมของรัฐบาลไม่ได้มีผลอย่างควร ส่วนสัมประสิทธิ์จีนี ซึ่งเป็นเป็นตัวบ่งชี้ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ ซึ่งอัตราส่วนมีค่าระหว่าง 0 และ 1 โดยหากตัวเลขค่อนข้างต่ำจะแสดงถึงความเท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ หากค่านี้สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ำกันมากขึ้น สัมประสิทธิ์จีนีที่เท่ากับ 0 หมายถึงความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ (ทุกคนมีรายได้เท่ากัน) และ 1 หมายถึงความเหลื่อมล้ำอย่างสมบูรณ์ (มีคนที่มีรายได้เพียงคนเดียว ส่วนคนที่เหลือไม่มีรายได้เลย) ตามมาตรฐานโลก หากสัมประสิทธิ์จีนีสูงกว่า 0.4 แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ถึงขั้นวิกฤตแล้ว

อย่างไรก็ดี ผู้ว่าสำนักงานสถิติจีนชี้ว่า เศรษฐกิจจีนในปี 2556 ได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ แม้ยังมีปัญหาอยู่ไม่น้อย แต่ก็มีความเชื่อมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในปี 2557

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน