สรุปประเด็นสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีน ประจำปี 2557

11 Mar 2014

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2557 นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลประจำปี 2556 ต่อที่ประชุมสภาผู้แผนประชาชนจีนแห่งชาติ ชุดที่ 12 ครั้งที่ 2 โดยสำหรับปี 2557 นายกรัฐมนตรีจีนได้ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ร้อยละ 7.5 รวมถึงการประกาศตั้งเป้าหมายอื่นๆ ที่สำคัญ ซึ่ง BIC ศูนย์ปักกิ่งขอสรุปสาระสำคัญมาเล่าสู่กันฟังดังนี้นะคะ

การทบทวนผลงานในปี 2556

ในปี 2556 ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซับซ้อน จีนได้ก้าวพ้นอุปสรรค์ต่าง ๆ และมี การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง เช่น

– GDP มีมูลค่าสูงถึง 56.9 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี 2555

– CPI เติบโตที่ร้อยละ 2.6

– อัตราการว่างงานในเขตเมืองอยู่ที่ร้อยละ 4.1

– มีการสร้างตำแหน่งงานเพิ่ม 13 ล้านตำแหน่ง

– มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทะลุ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

– รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงของประชาชนในเขตเมืองเติบโตที่ร้อยละ 7

– รายได้สุทธิชาวชนบทเติบโตร้อยละ 9.3

– กำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายได้มากกว่า 20 ล้านหยวนต่อปีเติบโตร้อยละ 12.2

– รายได้การคลังเติบโตร้อยละ 10.1

– จีนสามารถผลิตธัญพืชหลักได้มากกว่า 600 กว่าล้านตัน เป็นครั้งแรก

จะเห็นได้ว่า การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2556 ทำให้จีนสามารถคงการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง

เป้าหมายทางเศรษฐกิจในปี 2557

– การเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 7.5

– คง CPI ให้อยู่ที่ร้อยละ 3.5

– สร้างตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น 10 ล้านตำแหน่ง

– คงอัตราการว่างงานให้น้อยกว่าร้อยละ 4.6

-ปรับนโยบายการเงินผ่อนปรนหรือตึงตัวมากขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อส่งเสริมความสมดุลระหว่างอุปท่านและอุปสงค์

– เสริมสร้างสภาพการเงินที่มั่นคง โดยคาดว่าปริมาณเงินฝากและเงินหมุนเวียนในมือประชาชนจะ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13

-มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของปี 2557 จะเติบโตที่ร้อยละ 7.5

– รัฐบาลจะปรับนโยบายการส่งออกให้มั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

– เร่งรัดการปฏิรูปการผ่านด่านให้มีประสิทภาพมากขึ้น

– ขยายเมืองทดลองการดำเนินธุรกิจ E-Commerce ระหว่างประเทศ

– ส่งเสริมการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยในปี 2557 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 4.58 แสนล้านหยวน โดยจะเน้นการลงทุนในโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการชลประทานสำคัญ ระบบรางรถไฟในภาคกลางและภาคตะวันตก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาคการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ ในด้านนโยบาย ในปี 2557 จีนจะทุ่มกำลังดำเนินการปฏิรูปด้านการเงินและภาษีอย่างต่อเนื่อง ยกเลิกหรือลดขั้นตอนการอนุมัติต่าง ๆ จำนวน 200 ขั้นตอนขึ้นไป ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าขายออนไลน์ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ผลักดันโครงการพัฒนาภาคตะวันตก ฟื้นฟูฐานอุตสาหกรรมเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลักดันการเติบโตของภาคกลาง นอกจากนี้ รัฐบาลได้กำหนดระเบียบสำหรับภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ อาทิภาคการเงิน อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม พลังงานไฟฟ้า ระบบราง โทรคมนาคม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิรูประบบที่ดินในชนบท การขยายตัวของเมือง และการควบคุมและบำบัดมลพิษ โดยจะเน้นการลดปริมาณ PM 2.5 และ PM 10 ในพื้นที่ที่เกิดหมอกควันพิษบ่อยครั้งเป็นหลัก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน