สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของเมืองชิงต่าวเป็นอย่างไร?

25 Jun 2015

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเมืองชิงต่าวในไตรมาสแรกของปี 2015

ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ในขณะที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลดลง

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในไตรมาสแรกเท่ากับ 180,100 ล้านหยวน อสังหาริมทรัพย์ขายได้เป็นพื้นที่ทั้งหมด 1.5 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้น 9.6% GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในไตรมาสแรกอยู่ที่ 180,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยมีสัดส่วนมาจากผลผลิตมวลรวมของอุตสาหกรรมพื้นฐาน 2,820 ล้านหยวน ขยายตัว 3.3% อุตสาหกรรมแปรรูป 86,640 ล้านหยวน ขยายตัว 7.3% และภาคบริการ 90,640 ล้านหยวนขยายตัว 8.3%

การลงทุนในทรัพย์สินถาวรมีการเติบโตช้าลงและมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลดลง ในไตรมาสแรกนี้มีการลงทุนในทรัพย์สินถาวรทั้งหมด 81,440ล้านหยวน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าขยายตัว 15% เมื่อวิเคราะห์ตามอุตสาหกรรม พบว่าภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการลงทุน 1,100 ล้านหยวน ลดลง 24.9% การลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปมีมูลค่า 36,850 ล้านหยวน ขยายตัว 19% และภาคบริการมีการลงทุน43,490 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.3%

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสแรกอยู่ที่ 17,220 ล้านหยวน ลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า มีการเปิดตัวอสังหาริมทรัพย์ใหม่เป็นพื้นที่ 1.745 ล้านตารางเมตร ลดลงจาก ปีที่ผ่านมา 42.9% ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ขายได้เป็นพื้นที่ทั้งหมด 1.5 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้น 9.6% ตลาดการค้ามีการเติบโตที่มั่นคง ในไตรมาสแรกรายได้ที่มาจากการขายสินค้าบริโภคภัณฑ์ทั้งหมดเท่ากับ 86,900 ล้านหยวน เปรียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนมีขยายตัว 9.9% รายได้ที่มาจากการค้าขององค์กรธุรกิจ 26,970 ล้านหยวน ขยายตัว 7.4% รายได้จากองค์กรธุรกิจส่วนบุคคล 59,930 ล้านหยวน ขยายตัว 11.1% หากแบ่งเป็นประเภทธุรกิจพบว่า รายได้ทั้งจากธุรกิจการค้าปลีกและขายส่งเท่ากับ 77,220 ล้านหยวน มีการขยายตัว10% รายได้จากธุรกิจที่อยู่อาศัยและอาหาร 9,680 ล้านหยวน ขยายตัว 9.8%

การค้าส่งออกระหว่างประเทศมีการขยายตัว ในไตรมาสแรกนี้ ยอดการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศอยู่ที่ 16,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันเมื่อปีที่แล้วลดลงถึง 13.9% โดยการส่งออกรวมเป็นยอด 10,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 5.6% ยอดการนำเข้า เป็น 6,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 33.4% การลงทุนจากต่างประเทศ 1,920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น10% ราคาค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลง ในไตรมาสแรกนี้ ระดับค่าใช้จ่ายมาตรฐานของประชาชนเมื่อเปรียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 2.0%

ในส่วนของราคาสินค้าประเภทอาหาร และที่ไม่ใช่สินค้าประเภทอาหารเพิ่มขึ้น 2.6% และ1.8% ตามลำดับ สินค้าประเภทอุปโภคบริโภคและสินค้าการบริการมีราคาเพิ่มขึ้น 2.1%และ 1.9% ตามลำดับ เดือนมีนาคม ราคาขายที่อยู่อาศัยใหม่เปรียบกับปีที่แล้ว ลดลงถึง 8.9% ในขณะที่ราคาขายที่อยู่อาศัยมือสองลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมา ที่อยู่อาศัยอาคารใหม่และอาคารมือสอง ลดลง 0.6% และ 0.3% ตามลำดับ รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรมีเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ตลาดการเงินมีการเคลื่อนตัวมั่นคง ในไตรมาสแรกงบประมาณรายได้สาธารณะ 25,100 ล้านหยวน ขยายตัว 10.6% งบประมาณรายจ่ายสาธารณะ 23,850 ล้านหยวน ขยายตัว 20.5%

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง เศรษฐกิจของจีนก็เช่นกัน การที่ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้นนั้น เป็นเพราะจีนมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมกำลังการใช้จ่ายภายในประเทศ ทั้งการขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั้นเฟื่องฟูมานานหลายปี ปัจจุบันมีSupplyมากกว่าDemand ทำให้การลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนอยู่ในช่วงชะลอตัว ดังนั้นตัวเลขทางเศรษฐกิจของเมืองชิงต่าวในไตรมาสแรกที่เห็นจึงไม่น่าเป็นที่แปลกใจมากนัก

ที่มา : Chengshixinbao

ชิงต่าวซานตงลงทุนอสังหาริมทรัพย์เศรษฐกิจ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน