รัฐบาลกุ้ยโจวผลักดันโครงการคุณภาพ 5 ด้าน

16 Jun 2013

เพื่อให้ขานรับกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ "สี่ทันสมัยฉบับใหม่ (new four modernizations)" ของรัฐบาลกลางจีน คือ การสร้างความทันสมัยสี่ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรม (industrialization) เกษตรกรรม (agricultural modernization) ความเป็นเมือง (urbanization) และสารสนเทศ (informatization)) ดังนั้น รัฐบาลกุ้ยโจวจึงเร่งผลักดันโครงการคุณภาพ 5 ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมคุณภาพ 100 แห่ง ตำบลคุณภาพ 100 แห่ง เมืองคอมเพล็กซ์คุณภาพ 100 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 100 แห่ง และสวนเกษตรทันสมัย 100 แห่ง โดยจะทำการคัดเลือกในแต่ละด้านอย่างละ 100 แห่ง จากนั้นพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความทันสมัยยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน