รัฐบาลกลางจีนเผยแผนงบประมาณปี 2556 รายรับ-รายจ่ายทะลุหลัก 6 ล้านล้านหยวน

27 Mar 2013

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 56 กระทรวงการคลังจีนได้ประกาศงบประมาณประจำปี 2556 โดยงบรายรับอยู่ที่ 6.006 ล้านล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 107 ของงบรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ส่วนงบรายจ่ายอยู่ที่ 6.956 ล้านล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 108.4 ของงบรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา

ตัวเลขสถิติจากเว็บไซต์ทางการของกระทรวงการคลังจีน www.mof.gov.cn ชี้ว่า ในด้านงบรายรับ ปี 2556 งบประมาณภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 2.095 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 6.5 ภาษีบริโภคอยู่ที่ 8.55 แสนล้านหยวน เติบโตร้อยละ 8.6 ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบริโภคและภาษีศุลกากรของสินค้านำเข้าอยู่ที่ 1.885 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 7.2 ขณะที่การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีบริโภคของสินค้าส่งออกอยู่ที่ 1.111 ล้านล้าน เติบโตร้อยละ 6.5 นอกจากนี้ ปี 2556 งบประมาณภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 1.312 ล้านล้านหยวน และงบประมาณภาษีรายได้ส่วนบุคคลอยู่ที่ 3.815 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 และร้อยละ 9.2 ตามลำดับ

ในด้านงบรายจ่าย ปี 2556 งบประมาณการให้บริการสาธารณะอยู่ที่ 1.011 แสนล้านหยวน เติบโตร้อยละ 1.3 งบประมาณการต่างประเทศอยู่ที่ 35,700 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 7.5 งบประมาณกลาโหมอยู่ที่ 7.177 แสนล้านหยวน เติบโตร้อยละ 10.7 สำหรับงบรายจ่ายสำคัญอื่นๆ งบประมาณการศึกษา 1.122 แสนล้านหยวน เติบโตร้อยละ 1.8 งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.462 แสนล้านหยวน เติบโตร้อยละ 11.4 งบประมาณด้านวัฒนธรรม การกีฬาและสื่อมวลชน 23,689 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 22.4 นอกจากนี้ ในปี 2556 งบประมาณการประกันสังคมและการจ้างงานอยู่ที่ 62,661 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 7 ขณะที่งบประมาณโครงการอุดหนุนบ้านพักอาศัยอยู่ที่ 37,023 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 9.9 ได้ข้อสังเกตุจากการจัดสรรงบประมาณว่าการยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน