มณฑลเหลียวหนิงนำร่อง ! สนับสนุนบริษัทผู้ส่งออก 100 กว่าแห่ง

13 May 2013

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 56 กรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ มณฑลเหลียวหนิง เปิดเผยว่า ทางการมณฑลเหลียวหนิงได้ร่วมมือกับบริษัทประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออกของจีน (China Export & Credit Insurance Corporation) ประกาศนโยบายใหม่ สนับสนุนบริษัทผู้ส่งออกสำคัญกว่า 100 แห่ง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลระดับมณฑลเป็นผู้นำในการดำเนินนโยบายสนับสนุนการส่งออกโดยตรง

การประกันสินเชื่อการส่งออกเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการส่งเสริมการส่งออกให้เติบโตมากขึ้น โดยนโยบายใหม่ที่ประกาศดังกล่าวนี้รวมถึง การจัดทำแผนประกันภัยสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ การเปิด “ช่องทางสีเขียว” ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การให้ข้อมูลผู้จัดซื้อในต่างประเทศ ตลอดจนการให้คำแนะนำในการเจรจากับบริษัทต่างประเทศ

นอกจากนี้ ปัญหาในการจัดหาเงินทุนก็เป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งของบริษัทจำนวนมาก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นโยบายใหม่ของมณฑลเหลียวหนิง กำหนดว่า บริษัทผู้ส่งออก 100 กว่าแห่งในมณฑลสามารถจัดหาเงินทุนโดยใช้การประกันสินเชื่อการส่งออก ขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมบริษัทประกันสินเชื่อการส่งออกให้เร่งพัฒนารูปแบบความร่วมมือใหม่ๆสำหรับการจัดหาเงินทุน พร้อมทั้งลดความซับซ้อนของขั้นตอน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเหล่านี้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน