มณฑลเจียงซีมุ่งผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มเเข็ง

25 Jun 2024

ในช่วงปีที่ผ่านมา มณฑลเจียงซีได้เร่งพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมระดับสูงและห่วงโซ่อุตสาหกรรมล้ำสมัย ภายใต้แผนปฏิบัติการ “1269” เพื่อเร่งการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมล้ำสมัยของมณฑล ส่งผลให้เศรษฐกิจของมณฑลเจียงซีเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสในปี 2566
ในปี 2567 มณฑลเจียงซีมุ่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ซือไป่เชียนว่าน (十百千万)” อย่างเต็มกำลัง โดยเน้นการพัฒนา “10” สาขาหลัก ได้แก่ การคมนาคมแบบบูรณาการ ทรัพยากร ชลประทาน โครงสร้างเมืองพื้นฐาน อุตสาหกรรมการผลิต การพัฒนาขั้นสูง[1] อุตสาหกรรมการบริการสมัยใหม่[2] เกษตรกรรมอัจฉริยะ การบริการสาธารณะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้น ภายใต้แผนปฏิบัติการ “ซือไป่เชียนว่าน” มณฑลเจียงซียังมีการคัดเลือกโครงการสำคัญเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การคัดเลือก (1) “100” โครงการการลงทุนต้นแบบประจำปี (2) “1000” โครงการสำคัญที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1 พันล้านหยวน และ (3) “10,000” โครงการสำคัญของมณฑลเจียงซีที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1 ล้านล้านหยวน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะดำเนินการในช่วงปี 2567 – 2569 ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงอุปสงค์ภายในมณฑลและกระตุ้นเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 มณฑลเจียงซีมีมูลค่า GDP รวม 7.3 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนั้น มณฑลเจียงซียังมีการลงทุนเพื่อยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบิน อาทิ การแปรรูปอะไหล่ และชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบิน โดยมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด อาทิ ชิ้นส่วน solar cell เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
แหล่งอ้างอิง http://epaper.jxxw.com.cn/html/2024-05/13/content_144390_787541.htm
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792257401512960538&wfr=spider&for=pc


[1] เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ โรงงาน + 5G

[2] อุตสาหกรรมการบริการสมัยใหม่ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมเเละได้ประโยชน์สูง ครอบคลุมอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์สมัยใหม่ ซอฟเเวร์ดิจิทัล รวมถึงการสร้างนิคมเเละฐานอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน