ภาพรวมเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยนไตรมาสแรกของปี 2567 เติบโตเชิงบวก

10 May 2024

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักงานสถิติมณฑลฝูเจี้ยนรายงานภาวะเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ดังนี้

(1) เศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยนคงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่า GDP ทั้งหมด 1.24 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แบ่งเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิ 5.13 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 การผลิตขั้นทุติยภูมิ 5.18 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และ    การผลิตขั้นตติยภูมิ 6.68 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(2) มูลค่ายอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 6.05 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 โดยความต้องการการบริโภคของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาทิ ยานยนต์พลังงานใหม่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6) เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1) และคอมพิวเตอร์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.3) ขณะที่เครื่องสำอางเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.1 และเครื่องประดับทองและเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8

(3) รายได้ต่อหัวของประชากรชาวเมือง 17,772 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และรายได้ต่อหัวของประชากรชาวชนบท 7,110 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1

(4) การค้าต่างประเทศเติบโตติดบวก โดยมีมูลค่าการค้าต่างประเทศ 5 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 3.08 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 และมูลค่านำเข้า 1.94 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 บริษัทภาคเอกชนเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตทางการค้าต่างประเทศเป็นหลัก โดยมีมูลค่าการค้าต่างประเทศ 3.09 แสนล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งมณฑล ขณะที่คู่ค้าใหญ่เป็น 3 อันดับแรกของมณฑล ได้แก่ อาเซียน (1.2 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17) สหรัฐฯ (6.47 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13) และยุโรป (5.83 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7) สำหรับสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน และสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ วงจรรวม และชิ้นส่วนเครื่องบิน

แหล่งอ้างอิง http://fj.people.com.cn/n2/2024/0415/c181466-40810731.htmlhttps://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/jjyxqk/202404/t20240423_6438240.htm

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน