ฟิตจัด!! Q3/2558 กว่างซีทำผลงานเศรษฐกิจบวกต่อเนื่องจีดีพีโต 8.3%

2 Nov 2015

สำนักข่าวซินหัว : 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 เขตฯ กว่างซีจ้วงสามารถรักษาระดับการเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง

สำนักงานสถิติเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Statistic Bureau) เปิดเผยสถานการณ์เศรษฐกิจของกว่างซีในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ ดังนี้

เศรษฐกิจมหภาค: ผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) มีมูลค่า 1.043 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 8.3 (เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกและไตรมาสสองของปีร้อยละ 0.5 และ 0.2 จุด)

เกษตรกรรม : มูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรป่าไม้ปศุสัตว์และประมงเท่ากับ 140,910 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 3.5 โดยภาคการเพาะปลูกมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับ 65,480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8

อุตสาหกรรม : มูลค่าเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขยายตัวร้อยละ 8.3 โดยมูลค่าเพิ่มการผลิตของวิสาหกิจเอกชนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 71.1 ของมูลค่าเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จุด)

สินทรัพย์ถาวร : การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีมูลค่า 1.069 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 (การขยายตัวสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ)

การค้าต่างประเทศ : มูลค่าการค้าต่างประเทศ 196,830 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 แบ่งเป็นการส่งออก 115,641 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และการนำเข้า 81,196 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยบะ 12.5

การเงิน : สินเชื่อคงเหลือสกุลเงินต่างประเทศของสถาบันการเงินในกว่างซีเท่ากับ 1.778 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2การใช้จ่าย
: มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 454,776 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (เพิ่มจากช่วงครึ่งปีแรกร้อยละ 0.2 จุด)

รายได้ : รายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้จ่ายได้เท่ากับ 12,466 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 โดยรายได้ชาวชนบทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงกว่ารายได้ชาวเมืองร้อยละ 0.8 จุด

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– อินเตอร์เทรดกว่างซี โต เฉียด 2 แสนล้านยวน ไทยรั้งอันดับ 2 ในอาเซียน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน